Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Bouw insectenhotel Waspik

 

De spoorzone in Waspik is in mei van 2018 geopend. De afgelopen jaren is het gebied omgevormd naar een natuurgebied dat zich nog verder moet ontwikkelen. Er zijn enkele “plasdras-zones”, een poel en bloemrijke graslanden aangelegd. Maar het plan is nog niet helemaal af. Speciaal voor de solitaire bijen en andere insecten, waar het de laatste jaren erg slecht mee gaat, wordt een hotel gebouwd.

 

 Foto:  De compartimenten moeten nog wel worden gevuld met allerlei materialen om de insecten te laten overwinteren.

 

Dit insectenhotel bestaat uit een aantal compartimenten, waarin stro, boomstammetjes met daarin geboorde gaten, dakpannen, riet en stenen met gaatjes worden geplaatst. Solitaire bijen leggen in de langwerpige holtes verschillende eitjes in afzonderlijke kamertjes. Telkens als een eitje gelegd is wordt het compartimentje dichtgemetseld en wordt er een nieuw eitje gelegd. Behalve onze honingbijen zijn ook deze solitaire bijen erg belangrijk voor de bestuiving van zeer veel verschillende bloemen. Elke soort solitaire bij, waarvan er in Nederland zo'n 350 voorkomen, heeft de voorkeur voor bepaalde soorten bloemen. Die bloemen kunnen zij vinden op de bloemrijke weides van de Spoorzone en bovenop het mosdak van het insectenhotel. Behalve voor solitaire bijen is het insectenhotel ook bedoeld voor lieveheersbeestjes, pissebedden, oorwurmen, duizendpoten, overwinterende vlinders en nog veel meer soorten.

Het insectenhotel is gemaakt door een aantal vrijwilligers samen met de Werkgroep Natuur en Milieu van het Platform Waspik. De materialen zijn voor een groot deel gesponsord: het hout is gratis beschikbaar gesteld door Van Laarhoven Sloopwerken te Dongen, de stenen zijn voor een aantrekkelijke prijs geleverd door Vermeer Sierbestrating uit Loon op Zand en ook BPG Jac Klijn uit Kaatsheuvel heeft nagenoeg gratis veel bouwmaterialen geleverd. Het geld wat voor het insectenhotel nodig was, is door het Platform de Langstraat beschikbaar gesteld.

 

 

Update: 22 maart 2019

Eén dag na het begin van de lente zijn onderstaande foto’s gemaakt van het insectenhotel dat nu helemaal klaar is om de enorme diversiteit aan insecten te ontvangen.

Het is weer een fraai staaltje bouwkunst van enkele vrijwilligers van de werkgroep Natuur en Milieu van het Platform Waspik. In ieder geval weer een mooi moment om het nieuwe stuk natuur te gaan bewonderen.