Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Overzichtspagina Natuur en Milieu

Wat doen we?

Waspik is een dorp met veel groen en schone lucht. En dat moet natuurlijk zo blijven.

De Werkgroep Natuur en Milieu houdt zich intensief bezig met Waspik en directe omgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er is, maar ook nagedacht over initiatieven om Waspik nog mooier te maken. Bijvoorbeeld door het uitzetten van wandelpaden door de natuur en - waar mogelijk - het aanleggen van nieuwe fietspaden.

De Werkgroep houdt ook in de gaten of het milieu geen schade ondervindt van nieuwe bedrijvigheid.

Hieronder kunt u alles vinden over wat de werkgroep nu aan het doen is, maar ook wat al is gerealiseerd en wat er nog aan plannen voor de toekomst zijn.

Voor een mooi Waspik. De moeite meer dan waard.
 

Wat nog moet komen

De werkgroep Natuur & Milieu is constant bezig met het verbeteren en in stand houden van de natuur en het milieu in en rond Waspik.

Een overzicht van de zaken waar we mee bezig zijn:

· Visie update Gebied ten noorden van de A59

· Visie update omtrent "groen" Waspik

· Groen geluidsscherm langs de A59

· Aanpassen in het digitaliseren en ontsluiten van de cultuurhistorische waardenkaart

· Herstel van diverse wielen

· Brug in oude stijl plaatsen tbv wandel- en fietsmogelijkheden Waesgeerd-west

· Natte natuurparel (polder Binnenbijster)

· Dorpsboerderij

· Lege plekken beplanten

· Aanpak zwerfvuil

· Ommetjes Waspik

· Aanleg vissteigers in dorpskern langs Zuider Afwateringskanaal

· Gebruik zone onderaan Halve Zolenlijn als ruiterpad

· Opknappen van het spoorweg emplacement (ten westen van brandweerkazerne)