Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Natuurspeeltuin Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

Diverse

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

 

 

De Natuurspeeltuin krijgt vorm (Datum: 07-02-2018)

 

Onlangs is het opbouwen van de Natuurspeeltuin aan de Irenestraat gestart. Hieronder een aantal foto’s van de verschillende activiteiten die de afgelopen weken zijn uitgevoerd. Er is begonnen met de omheining van de speeltuin. Helaas was de start met het hekwerk langs het kanaal niet best. Er bleek een dikke laag puin in de grond met als gevolg dat er een week later “grover geschut” aan te pas moest komen. Dat bleek stukken sneller te gaan!

 

Eerste bezoek  van wethouder Daandels aan Waspik (Datum: 15-11-2017)

 

Op woensdag 15 november bracht de nieuwe wethouder van Waalwijk, Eric Daandels, een eerste bezoek aan Waspik. De heer Daandels is wijkwethouder voor Waspik, hij volgt in die rol Judith Keijzers op. Samen met Ted Elschot hebben we de wethouder een korte rondleiding/introductie gegeven. Na de kennismaking in Den Bolder hebben we kort een kijkje genomen in de Dorpsboerderij met Henk Kools,  en Wilma de Rooij heeft de wethouder toegelicht waar de Natuurspeeltuin gaat komen en hoe dat die er ongeveer uit gaat zien. Hieronder een paar foto's waarop o.a. is te zien dat de wethouder en Wilma de Rooij het document ondertekenen over de toekomstige samenwerking.

 

We kijken terug op een prettige eerste kennismaking.

 

Jantje Beton doneert aan Natuurspeeltuin Waspik (Datum: 13-10-2017)

 

 

Inmiddels is bekend geworden dat door Stichting Jantje Beton een bedrag van € 4000,– wordt geschonken aan de Natuurspeeltuin Waspik. Weer een mooi bedrag dat kan worden besteed aan het bouwen van de speeltuin.

Rabobank Clubkas Campagne 2017  (Datum: 09-09-2017)

 

 

Binnenkort start de Rabobank met haar Rabobank Clubkas Campagne 2017. Leden van de Rabobank kunnen dan mee beslissen over het verdelen van een deel van de winst aan lokale clubs, w.o. ook onze Natuurspeeltuin Waspik.

 

De leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een stemkaart in de bus waarmee zij op een speciale website hun stem uit kunnen brengen op hun favoriete vereniging of stichting.

 

Deze stemperiode start op 3 oktober 2017 en loopt door tot 17 oktober 2017.

 

Dus laat jouw stem niet verloren gaan, als je onze Natuurspeeltuin Waspik een warm hart toe draagt. Het geld zal gebruikt worden voor het aanschaffen van leskisten met loepjes, leskaarten en allerlei andere materialen zodat we ook educatieve activiteiten kunnen aanbieden. Lekker spelen en op ontdekkingstocht door de natuur.

De natuurspeeltuin is op de speciale “stem-website” te vinden te vinden onder Stichting Platform Waspik met als extra info Natuurspeeltuin Waspik.

 

Wil je meer weten over deze actie? Kijk dan op de website van de Rabobank De Langstraat.

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 26-08-2017)

 

Buiten de reeds genoemde sponsors, is er inmiddels ook een aantal lokale sponsors gevonden.

 

Als je meer wilt weten over onderstaande sponsors, dan kun je op het desbetreffende logo klikken. Je gaat dan door naar de website van deze sponsor.

 

 

 

 

 

 

 

Berichtje van de Natuurspeeltuin  (Datum: 04-05-2017)

 

Via de Facebook pagina van de Natuurspeeltuin is een berichtje binnen gekomen over het belang van buiten spelen voor kinderen. Onderstaande website bevat een interessant stukje hierover.

 

Klik op de afbeelding om naar het onderwerp op deze website “Spinazie met Spikkels” te gaan.

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 15-03-2017)

 

Woensdag 15 maart was in Den Bolder een bijeenkomst voor de direct omwonenden van de groenstrook aan de Irenestraat. We willen de natuurspeeltuin graag bouwen ten noorden van deze straat en het Zuiderafwateringskanaal. Door voorzitter Wilma werd de aftrap gedaan en na haar presentatie over hoe de speeltuin er uit zal komen te zien, gaf Rob Weijers een impressie van het ontwerp, waarbij de speeltoestellen en aanleg werden geprojecteerd in de huidige locatie. Hierdoor is een reëel beeld gevormd van het uiteindelijke resultaat.

Na afloop van de presentatie werd door de aanwezige bewoners goed meegedacht over punten als veiligheid, groenvoorziening en eventuele overlast die zou kunnen ontstaan. Deze punten worden meegenomen in het volgende overleg van de werkgroep en bij het groot overleg met de gemeente. De werkgroep gaat nu verder met het maken van plattegronden en het aanvragen van de vergunning.  We zullen in contact blijven met de bewoners over de plannen om de Natuurspeeltuin te verwezenlijken.

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 19-03-2017)

 

Er is opnieuw een sponsor gevonden die door een grandioze bijdrage zorgt voor de realisatie van onze Natuurspeeltuin, te weten het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

 

Inmiddels is er een aantal sponsors gevonden die het reeds eerder ontvangen bedrag aanzienlijk hebben verhoogd, te weten:

Thebe Stimuleringsfonds: € 5.000

Rabobank Stimuleringsfonds: € 12.500

Groen Linksaf: €500

Casade: € 5.000

Fonds NME: € 5.000

Jantje Beton Collecte: + € 750 (het wordt nog geteld door de regiocoördinator van Jantje Beton)

Kansfonds: € 10.000

VSB fonds: € 10.000

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant: € 1.924

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 10-02-2017)

 

Tijdens de vergadering van de werkgroep op 9 februari j.l. werden we aangenaam verrast door Monique Nieuwkoop, lid van de helaas opgeheven buurtvereniging Binnenbijster. Zij kwam het restantbedrag van hun kas brengen ten behoeve van onze Natuurspeeltuin.

Door Wilma werd de enveloppe met inhoud in ontvangst genomen, met uiteraard de hartelijke dank.

Het totaalbedrag voor de speeltuin blijft maar groeien .....

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 05-11-2016)

 

De werkgroep is op woensdag 2 november opnieuw bij elkaar geweest waarbij o.a. het overleg met de gemeente ter sprake is gekomen. Natuurlijk kunnen we niet zonder financiële steun, buiten het bedrag dat er al in kas zit, en inmiddels is er een aantal sponsors aangeschreven.

Voor de communicatie is afgesproken dat we hier in eerste instantie Facebook en de website van Platform Waspik voor gebruiken, omdat er een groot deel van de Waspikse bevolking snel bereikt kan worden. In een later stadium zal via de regionale bladen en natuurlijk de Dorpskrant Waspik eveneens nieuws over de natuurspeeltuin worden verspreid.

Verder kwamen er nog zaken aan de orde zoals het beheer van de natuurspeeltuin. Er zal regelmatig een “rondje” door de speeltuin gemaakt moeten worden om te zien of er geen mankementen zijn die direct onderhoud vergen. Er wordt gedacht om hier een groepje vrijwilligers voor aan te trekken.

 

Afstudeerproject

Door enkele studenten van het Prinsentuin College in Breda is een eerste ontwerp gemaakt voor de speeltuin. Dit ontwerp is tevens hun afstudeerproject. Dit heeft dus een tweeledig doel: zij kunnen er hun diploma mee halen en wij kunnen gebruik maken van hun ideeën. Het gaat dan met name om de inrichting van de toestellen en de paden. Er waren wel een paar opmerkingen vanuit de leden van de werkgroep en die zullen worden meegenomen in het overleg dat Wilma binnenkort met hen heeft.

De informatiefolder voor de fondsen en sponsors

 

Eerste overleg met de gemeente  (Datum: 30-10-2016)

 

Op vrijdag 28 oktober j.l. heeft  het eerste overleg met wethouder Van Groos over de realisatie van de natuurspeeltuin plaats gevonden.

De wethouder was heel positief en de gemeente wil graag helpen bij de aanleg van  de speeltuin in Waspik. Op dit moment wordt bekeken wie bij de gemeente de coördinator wordt, zodat de lijntjes met de gemeente kort blijven en er zijn goede afspraken gemaakt.

Namens de werkgroep is de wethouder een boekje aangeboden met daarin de informatie over de natuurspeeltuin en de natuurlijke speeltoestellen die de werkgroep aan wil schaffen. Dit informatieboekje wordt de komende tijd ook naar een aantal fondsen en sponsors gestuurd. De werkgroep hoopt op veel toezeggingen, zodat zij verder kan met de plannen voor de inrichting van de natuurspeeltuin.

 

 Een impressie van de natuurspeeltuin

 

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 05-10-2016)

 

Op woensdag 5 oktober 2016 is de werkgroep Natuurspeeltuin Waspik voor het eerst bijeen geweest. Er is een plan gemaakt wat er allemaal moet gaan gebeuren, het zogenaamde plan van aanpak. De uitwerking gaat nog wel wat tijd in beslag nemen, maar we proberen er snelheid in te houden. Er zal een aantal extra sponsors gezocht worden om zoveel mogelijk van het plan te kunnen uitvoeren.

 

 De werkgroep is druk bezig met het maken van het plan en het verdelen van de taken.

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 25-09-2016)

 

Na het behalen van de eerste prijs in “Het Beste Idee van Waalwijk” is een werkgroep aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan de Natuurspeeltuin Waspik. Eén van de acties was om dit plan onder te brengen in een stichting. Het meest eenvoudig bleek om dit als werkgroep onder te brengen bij het Platform Waspik.

De werkgroep is inmiddels al enkele keren bij elkaar geweest om de start te maken.

De komende tijd zullen hun activiteiten via deze webpagina te volgen zijn.

 

  Initiatiefneemster Wilma met wethouder Hans Brekelmans

't Binnenhof - Shops & Coffee
Van der Heijden Tweewielers
Bloembinderij Irene
Industriële Club Waspik
De Statie Wonen
Fitters Timmerwerken
Thebe
Rabobank De Langstraat
Groen Linksaf
Casade - Zo wil ik wonen
Fonds Natuur- en Milieu Educatie
Jantje Beton - Haal het kind naar buiten!
Kansfonds - Geven om een ander
VSB Fonds - iedereen doet mee
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Noord-Brabant

Op 12 januari wordt het eerste materiaal voor de Natuurspeeltuin gebracht. Het hekwerk en de palen worden tijdelijk opgeslagen bij de Dorpsboerderij.

Op zaterdag 13 januari is een kleine groep vrijwilligers gestart met het plaatsen van het schapenhek.

Helaas zit deze klus tegen vanwege de grote hoeveelheid puin die in de grond blijkt te zitten op de plaats waar de palen moeten komen.

En dan toch maar eerst even kijken wat de beste manier van bevestigen is.

Omdat de zijde langs het kanaal op dat moment niet kan worden voorzien van het hekwerk, is men begonnen langs de Julianastraat.

Dit verloopt wel voorspoedig en tegen de middag is deze klus geklaard, alhoewel .....

Door één van de vrijwilligers is verder bekeken hoe het met de puinlaag gesteld is. Het blijkt een laag van zeker 40 cm te zijn die onder het gehele pad langs het kanaal is aangebracht.

Op 20 januari begint men opnieuw met het hek langs het kanaal. Nu uitgerust met een kraan en een flinke boor. Hierdoor zijn de palen in ruim een uur de grond in gebracht.

En natuurlijk mag Stijn even de plaats van de kraan-machinist innemen.

Terwijl de palen in de grond worden gewerkt, is een andere ploeg bezig met het monteren van het hekwerk.

Het vergt nogal wat inspanning om het hek netjes strak te kunnen bevestigen.

En even na de middag is het hekwerk langs het kanaal af.

En de laatste inspanning van die dag is het plaatsen van het bord dat op deze plaats de Natuurspeeltuin wordt gebouwd.