Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Natuurspeeltuin Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

Diverse

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Werkzaamheden Natuurontwikkeling Spoorzone naderen voltooiing  (Datum: 23-12-2017)

 

Vlak voor het einde van het jaar is er nog hard gewerkt in de Spoorzone van Waspik. De Spoorzone, tussen de Spoorstraat en de Stadhoudersdijk, moet een parkachtig natuurgebied worden, waarbij we rekening houden met de aanwezige brandweerkazerne, skatebaan en de paardenweide. De rest van het gebied zal zich gaan ontwikkelen als bloemrijk natuurgebied met een parkachtige uitstraling.

 

Nadat eerder in 2017 een grote poel en enkele plasdras-gedeelten waren gegraven en er veel grond en grind is afgevoerd, zijn de afgelopen dagen veel werkzaamheden verricht. Omdat het paadje langs de brandweerkazerne zeer veel gebruikt wordt, hebben we deze in het project gelijk laten bestraten. Verder is er een toegangspoort geplaatst om illegale stortingen/dumpingen van allerlei zand, puin en sloopafval te voorkomen. Ook is het terrein daardoor voor auto's niet meer toegankelijk. De aanwezige lichtmasten zullen nog worden verwijderd.

 

Om straks in het voorjaar van het terrein te kunnen genieten zijn 2 robuuste banken geplaatst die uitkijken over de bloemrijke grasvelden. Deze bloemrijke vegetatie moet zich de komende tientallen jaren gaan ontwikkelen. Dat gaat helaas niet meteen. De natuur heeft daar tijd voor nodig. Om het naastgelegen spoorpaadje bij het terrein te betrekken hebben we halverwege een fantastische boomstambrug aangelegd.

 

We hopen dat de Waspikse inwoners de inspanningen van de vrijwilligers van de werkgroep Natuur en Milieu kunnen waarderen en dat zij met volle teugen van het gebied gaan genieten. Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met het Platform Waspik via info@platformwaspik.nl.