Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Uitleg over het maaien van De Vest  (Datum: 22-07-2019)

 

 (Wilde cichorei)

 

Diverse malen zijn er opmerkingen gemaakt over het feit dat het zonde was dat de mooie bloemen in De Vest waren gemaaid.

Hieronder vind je de uitleg vanuit de werkgroep Natuur en Milieu waarom het zo belangrijk is dat er gemaaid wordt.

 

De Werkgroep Natuur en Milieu van het Platform Waspik heeft samen met de Gemeente Waalwijk zorgvuldig nagedacht over het maaibeheer van de Vest. De afgelopen weken is er inderdaad gemaaid in de Vest. Dit is exact conform ons maaiplan uitgevoerd. Maar de vraag is waarom het zo gebeurt en waarom alle bloemen worden weggemaaid.

Als we niets doen ontstaat op den duur overal bos (climax-situatie). Het is de bedoeling dat grote delen van de Vest zich gaan ontwikkelen tot bloemrijk grasland. Bloemrijk grasland kan alleen blijven bestaan als er beheer wordt uitgevoerd. Als we dit op een natuurlijke manier doen en de oppervlakte is groot genoeg, dan kan dat bijvoorbeeld door begrazen. Maar de Vest is te klein. Ook zorgen dieren ervoor dat de bodem niet voedselarmer wordt. Een bloemenweide moet voedselarm zijn, omdat anders soorten als gras, brandnetels en distels gaan domineren. Deze soorten mogen er wel in staan, maar niet te veel. Door te maaien en het maaisel af te voeren (nadat dit ongeveer een week heeft gelegen, zodat het zaad achterblijft), wordt de bodem voedselarmer. Dat wordt alleen met maaien en afvoeren bereikt en niet met begrazen.

In De Vest hebben we ervoor gekozen om niet alles in keer te maaien. Delen worden 1x gemaaid en andere delen 2x.

Zo ontstaat er meer variatie in het gebied. Met mooie woorden noemen we dat een hogere biodiversiteit. Vlinders, libellen, bijen en andere insecten hebben zo nog steeds een plek in De Vest om voedsel te zoeken. Zoals je kan zien in de Vest zijn grote delen ook NIET gemaaid. In september volgt echter een maaironde waar grotere delen worden gemaaid behalve delen die zijn aangeplant en een grote strook achterin die slechts één keer in de 3 jaar wordt gemaaid.

Met dit beheer willen we dus de variatie en een de bloemenpracht in het gebied vergroten en toch de bodem verschralen zodat het bloemrijk grasland blijft bestaan en zich verder kan ontwikkelen. Als het goed is ontstaat in de loop van de jaren een weiland met steeds meer soorten bloemen. We moeten daarvoor wel geduld hebben, want zo'n ontwikkeling kan 10 tot enkele 10-tallen jaren in beslag nemen.

 

Insectenhotel is klaar voor de nieuwe bewoners!  (Datum: 24-03-2019)

Het insectenhotel dat gepland was in de Spoorzone is klaar om de toekomstige bewoners te ontvangen. Eén dag ......

 

Nieuwe toestellen in Het Klauterwoud  (Datum: 15-03-2019)

 

Meeste stemmen gelden: ook deze “wiebelbalk” gaat er binnenkort komen! We hebben goed geluisterd naar de wensen van de leerlingen van CBS De Brug en Basisschool De Veste. Ze mochten allemaal mee stemmen. Wat er nog meer komt? Dat is een verrassing!

 

(Bron: Brabants Dagblad)

 

Ultimatum voor aanpak sluipverkeer in Langstraat-dorpen  (Datum: 19-02-2019)

 

Er moet uiterlijk 1 juli een plan van aanpak liggen voor het sluipverkeer in het Langstraat-lint. De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg willen in mei duidelijkheid hebben, waarna het plan aan de provincie wordt voorgelegd.

 

Meer informatie vind je via de volgende link: Brabants Dagblad

 

 

Verslag van de infoavond Buurkracht warmtepompen (Datum: 29-01-2019)

 

Informatieavond Waspik Warmtepompen druk bezocht

Woensdag 23 januari is de informatieavond in Waspik, die georganiseerd werd door buurkracht Waspik, druk bezocht. Er waren ca. 110 personen aanwezig die van de informatieavond gebruik hebben gemaakt om meer te weten te komen over warmtepompen.
 

De avond werd geopend door Peter Herman die vertelde over zijn "nul op de meter" woning. Hij gaf aan zelfs meer energie terug te leveren dan zelf te verbruiken. Door middel van de salderingsregeling levert dit weer direct financiële winst op. Deze salderingsregeling zal in 2020-2021 worden vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Hierbij blijft de terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer 7 jaar. Peter eindigde zijn presentatie met de opmerking dat alles staat of valt met goede isolatie.

 

Daarna kwam Marloes Bosman van NIBAG aan het woord. Marloes presenteerde allereerst waar Waspik stond met het gasverbruik. En dan blijkt dat Waspik 100-150 m3 gas per jaar per woning meer verbruikt dan het provinciaal - en landelijk gemiddelde. Werk aan de winkel dus voor Waspik.

 

75% Van het gasverbruik gaat op aan verwarmen. Daar is dus voor Waspik veel te verdienen. Het grote voordeel is te halen uit goede isolatie. Men kan denken aan dak- en gevelisolatie, maar ook aan glasvervanging. Bij dakisolatie, en dan van binnen uit, moet men goed letten op mogelijke vochtproblemen.

 

De gepresenteerde oplossingen leveren lagere stookkosten en meer comfort, zowel in de zomer als in de winter.

 

Als laatste spreker was Wilfried Jonker van Factory Zero uitgenodigd. Wilfried bouwde zijn presentatie "Van Gas Los" goed op. Hij gaf aan dat er 41% van de energie wordt gebruikt voor verwarmen. Het overige gedeelte gaat op aan elektriciteit, vervoer- en productiedoeleinden.  Hij gaf ook aan dat voor verwarmen ca. 33% op gaat aan het verwarmen van onze huizen. Met andere woorden in verwarmen valt veel te verdienen waarbij de bewoners zelf een grote bijdrage kunnen leveren door het terugdringen van het energieverbruik.

 

Hij gaf aan dat we daarvoor het beste een 4 stappenplan kunnen gebruiken:

 

Stap 1 Isoleren

Dit is goed te doen door het aanbrengen of het vernieuwen, van gevel-, vloer- en dakisolatie, maar ook door glas-en of kozijnvervanging.

 

Stap 2 Ventileren.

Waarbij we de warmte terug kunnen winnen uit de te ventileren lucht uit de woning.

 

Stap 3 Eigen energie opwekken

Denk hierbij aan zonnepanelen op het dak of het deelnemen aan een gezamenlijk zonnepark. Zoals de zogenaamde postcoderozenprojecten. U kunt dan deelnemen in een coöperatie.

 

Stap 4: Kiezen van een warmtesysteem

Denk aan IR-panelen, Weerstandsverwarming, Warmtenetten, Duurzaam gas, WarmteTerugWin (WTW) verwarmen, Water-Water Warmtepomp (waarbij u gebruik maakt van de aardwarmte), en de lucht-water warmtepomp, mogelijk in combinatie met uw huidige HR-ketel, (Hybride) of een volledige lucht-water warmtepomp.

 

De laatste heeft als voordeel de beperkte ruimte, een hoog rendement COP>4, te gebruiken als koeling, combi met warm water is mogelijk. Er zijn ook nadelen aan deze mogelijkheid: Hij is afhankelijk van de buitentemperatuur, de geluidsbron en er is een buitenunit noodzakelijk.

Na afloop was het mogelijk om zich op te geven voor het gebruik van een warmtecamera. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Ook hebben er zich verschillende bezoekers aangemeld voor een zonnepanelenactie en een isolatie-actie.

Voor alle acties geldt dat degene die zich hebben aangemeld in de komende periode worden benaderd. Dit om gezamenlijk te kunnen inkopen zodat er betere inkoopprijzen kunnen worden behaald. Mocht u de avond hebben gemist of nog eens de presentatie na willen lezen, deze zijn hieronder  aanwezig of op de Facebook Wijkpagina Waspik.

 

Mocht u ook nog interesse hebben in het gebruik van de warmtecamera, zonnepanelen of de isolatie-actie dan kunt u zich aanmelden via de buurkracht-app. Deze is gratis te downloaden in de App (IOS) of Play store (Android) (zoek op buurkracht). Het buurtteam is ook bereikbaar via buurkrachtwaspik@gmail.com.

 

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Nieuw item EDW! (Datum: 24-10-2018)

 

In het hoofdmenu vind je vanaf vandaag een nieuw item, nl de E-bike Duofietscentrale Waspik.

 

Klik hier voor meer informatie over de E-bike Duofietscentrale Waspik

 

 

Werkzaamheden Natuurontwikkeling Spoorzone  (Datum: 16-04-2018)

 

De Gemeente Waalwijk had een eik over waarvoor zij geen plaats konden vinden. Daarom heeft de Werkgroep .....

 

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kunt U de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website of door te klikken op bovenstaand logo.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heeft u zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vindt u voortaan links in het menu.

Klik hier om U op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 03-09-2019