Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Uitnodiging Workshop Eenvoudig Energie Besparen op 13-02-2023 (Datum: 27-01-2023)

 

Beste bewoner van Waspik,

 

Je hebt vast al eens gedacht aan het energiezuiniger maken van je huis. Voor het milieu, om op de energierekening te besparen of voor meer comfort in huis.

 

Wist je dat je flink kunt besparen zonder veel kosten te maken? Samen met Platform Waspik, Energieloket Waalwijk en een professioneel energieadviseur laten we het zien!

 

Kom je ook naar de "workshop eenvoudig energie besparen" in Waspik?

Meld je aan via duurzaam@waalwijk.nl

 

Datum: Maandag 13 februari

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Waspik

Op het programma…

 

1. Welkom door wethouder Schuijffel

2. Een leuke quiz over energiebesparing

3. Uitleg over de energierekening en het prijsplafond

4. Tips om gas te besparen

5. Tips om elektriciteit te besparen

6. Tips om slim te ventileren

 

Of je nu in een huur- of koopwoning woont, met deze tips kun je aan de slag! Ook is er volop gelegenheid om je vragen aan de experts te stellen.

 

Zie ik je dan?

 

Met vriendelijke groet,

 

Eric de Jong

Programmamanager Duurzaamheid

 

Succesvolle informatieavond Energie (Datum: 23-01-2023)

 

Windmolenproject duidelijk uitgelegd

 

De informatieavond in Den Bolder op maandag 16 januari,

georganiseerd door de werkgroep Duurzame Energie van het Platform Waspik, is succesvol verlopen. Met meer dan 60 bezoekers waren zowel de organisatie als de sprekers dik tevreden. De bezoekers werden welkom geheten door Pieter van Dongen, lid van de werkgroep. Hij schetste tevens het programma en hield daarna uitstekend de tijdsplanning aan. Toch ook één van de vereisten om zo'n avond tot een succes te maken.

 

Als eerste nam Kees van Gorp, voorzitter van het Platform, de gelegenheid te baat om reclame te maken voor het werk van het Platform en nog belangrijker een oproep te doen ter aanmelding als vrijwilliger. Veel bezoekers waren onder de indruk van de lange lijst van activiteiten welke het Platform aanstuurt. Vervolgens kwam het grootste topic aan bod: mogelijke plaatsing van windmolens ten Noorden van de A59.

 

Na een prima uitleg over het te volgen proces van de mogelijke plaatsing van windmolens door Hans Kursten van de gemeente Waalwijk nam Ronald Kloet van Renewable Factory het woord. Renewable Factory is een zogenaamde initiatiefnemer die in aanmerking komt om de bouw van windmolens aan te sturen. Om ervoor te zorgen dat degene die 'hinder' van de windmolens ondervinden gecompenseerd worden, is het invullen van het lokaal eigendom een vereiste. En zoals Ilse van den Meijdenberg later nog expliciet vermeldde, is dat ook van belang om mogelijk een fonds te kunnen inrichten waar de opbrengsten van het (minimaal) 50% bezit van de windmolens in ondergebracht kunnen worden. Via dat fonds, mogelijk beheerd door een aparte stichting, kunnen de opbrengsten weer besteed worden aan bijvoorbeeld verdere verduurzaming of sociale projecten. Ronald verduidelijkte verder nog dat bij hinder door slagschaduw de molens stilgezet (kunnen) worden omdat de computers die de molens aansturen alle gegevens bevatten om dat automatisch te kunnen uitvoeren. Hij verbloemde niet dat bijvoorbeeld geluid hinder kan veroorzaken, maar gaf ook aan wat de mogelijkheden zijn om dat zoveel mogelijk te beperken.

 

Na de broodnodige pauze nam Ilse, hiervoor al genoemd, het woord. Zij deed uitgebreid uit de doeken waar Energie Gezond Waalwijk voor staat en dat ze een samenwerking hebben met Falck Energie, ook een initiatiefnemer.

Energie Gezond Waalwijk komt op voor de belangen van omwonenden en is bijvoorbeeld belangrijk geweest in de uiteindelijke vastlegging van het feit dat windmolens op minimaal 750 meter van kernen moeten blijven. Hun motto 'Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen' paste precies bij het karakter van deze avond.

 

De volgende spreker was Albert Pols van Langstraat Energie. Net als Energie Gezond Waalwijk is Langstraat Energie een coöperatie. Albert schetste hoe het project van het zonnepark is verlopen en wat er allemaal bij een dergelijk project aan de orde komt, wat zeker parallellen heeft met een windmolenproject. Ook Albert gaf aan dat het lokaal eigendom belangrijk is en dat wat hem betreft 50% eigendom de ondergrens is. Er zijn mogelijkheden voor externe financiering waardoor dat percentage hoger kan worden. Langstraat Energie heeft alle benodigde documenten 'op het schap liggen'. Bij het opzetten of aansluiten bij een coöperatie welke het lokaal eigendom gaat beheren, kan daar gebruik van gemaakt worden en is het dus niet nodig om zelf het wiel uit te vinden. Overigens vernamen we dat de investeerders in het zonnepark een aardig rendement hebben. Dat zou investeerders in windenergie dus ook ten deel kunnen vallen. Dit even terzijde.

 

Bijna alle vragen in de vragenronde waren voor Hans Kursten van de gemeente Waalwijk. De vragen gingen voornamelijk over het proces en over regelgeving ten aanzien van geluid en afstand van windmolens tot woningen of kernen. Die vragen konden bevredigend beantwoord worden hoewel het soms onbevredigend over komt als je kunt / moet zeggen dat 'als je je aan de regelgeving van de overheid houdt je het goed doet'. Natuurlijk worden ontwikkelingen gevolgd, die de regelgeving kunnen beïnvloeden als het gaat om bijvoorbeeld gezondheidsaspecten. Van belang is dat inwoners zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en de ontwikkelingen van het project goed volgen en daar waar mogelijk hun zegje komen doen. Dat kan binnenkort weer op de informatie bijeenkomsten die de gemeente organiseert.

 

Als laatste spreker werd Eric de Jong, programmamanager Energietransitie, van de gemeente Waalwijk aangekondigd. Eric kreeg de gelegenheid om aan te geven dat er binnenkort twee workshops gehouden worden met als onderliggend thema 'van het gas af'. De eerste stappen die in dat traject gezet kunnen worden, richten zich met name op beperken van energiegebruik door bijvoorbeeld isolatie. Hij nodigde de bezoekers uit zeker deel te nemen aan de eerste workshop op maandag 13 februari in Den Bolder. Aansluitend op dit onderwerp kregen bezoekers een flyer mee waarop maar liefst 24 tips voor een lager energierekening, meer comfort en een beter milieu beschreven worden. Een mooie start naar beter energieverbruik en een mooie afsluiting van deze geslaagde informatieve avond.

 

De PDF's van presentaties zijn hieronder te vinden of via de optie Duurzame Energie (links in het menu).

 

Werkgroep Duurzame Energie

Platform Waspik

duurzaam@platformwaspik.nl

of

secretariaat@platformwaspik.nl

 

Presentaties informatieavond Energie (Datum: 19-01-2023)

Hieronder vind je de presentaties die zijn gegeven op 16 januari j.l. tijdens de informatieavond Energie.

Klik op onderstaande logo’s om de gewenste presentatie als PDF te openen en/of te downloaden.

 

Energie Gezond Waalwijk.pdfGemeente Waalwijk PlanMER.pdfLangstraatEnergie Waspik-AlbertPols.pdfRenewable Factory Energy.pdf

Energie Gezond Waalwijk      Gemeente Waalwijk          LangstraatEnergie         Renewable Factory Energy

                                                        PlanMER                  Waspik-AlbertPols

PlanMER (windmolens) ter inzage (Datum: 17-01-2023)

Het PlanMER is gepubliceerd door de gemeente Waalwijk. Belangrijker is misschien nog dat je de zogenaamde zienswijzen kunt indienen. De periode daarvoor is kort namelijk tot eind dit jaar 2022.

Heb je opmerkingen of wil je verduidelijking dan moet je dus snel reageren.

Zie hiervoor de link Onderzoek naar milieueffecten (Gemeente Waalwijk)

 

 

Toekomst van Waspik na 2025 (Datum: 08-12-2022)

Klik hier om het rapport te openen

 

In opdracht van het Platform Waspik is een kleine groep aan de slag gegaan om een rapportage te maken met betrekking tot de toekomst van Waspik na 2025.

Het is een interessant document geworden zoals je zelf kunt lezen in het rapport.

 

Klik op onderstaand logo om het rapport over Waspik te openen. Het is een groot bestand dus het openen kan even duren.

Klik hier om het rapport te openen

Herhaalde oproep voor communicatiemedewerker voor het Platform Waspik (Datum: 09-11-2022)

 

Het Platform Waspik is op zoek naar een communicatiemedewerker. Hij/zij verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van interne en externe communicatie. Hij/zij schrijft een communicatieplan, draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid en houdt toezicht op de naleving van het communicatieplan.

 

Het werk is breed en gevarieerd. Zijn/haar focus kan op interne of externe communicatie liggen. De medewerker wordt daarnaast meestal actief betrokken bij de activiteiten van de verschillende werkgroepen van het Platform Waspik.

 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een communicatiemedewerker zijn:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid en het communicatie plan
 • Advies uitbrengen aan medewerkers over hoe te communiceren, zowel intern als extern
 • Toezien en monitoren of leden van het Platform zich houden aan het communicatiebeleid
 • Teksten schrijven voor diverse communicatiekanalen
 • Door woordvoering informatie verschaffen
 • Aanspreekbaar zijn voor de leden van het Platform en externe partijen over communicatie
 • Monitoren en rapporteren over de prestaties van communicatiekanalen
 • Organiseren en ondersteunen van publieke activiteiten zoals bijeenkomsten of presentaties
 • Organiseren en monitoren van bijdragen vanuit het Platform Waspik aan de Dorpskrant

 

Passen deze kwaliteiten bij jou en heb je zin om de leden van het Platform Waspik te ondersteunen in hun werkzaamheden?

 

Reageer dan op deze functie via een mail naar secretariaat@platformwaspik.nl.

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 07-01-2023)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

 

Er is ook een mogelijkheid om via de website van het ministerie van Defensie klachten over geluidsoverlast te melden via onderstaande hyperlink:

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

 

 

Wonen in Waspik (Datum: 10-11-2021)

Tijdens de informatieavond “Wonen in Waspik” op maandag 1 november j.l. waar maar liefst ruim 150 bezoekers op af waren gekomen, is een aantal vragen gesteld. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet en voorzien van antwoord.

Tevens staan onder de vragen drie presentaties van die avond.

 

Vraag en antwoord op de informatieavond “Wonen in Waspik

 

 1. Hoe voorkom je dat speculanten de woningen wegkapen voor de woningzoekenden, met name die met een kleine portemonnee b.v. starters?
  Mogelijke oplossing hiervoor zijn: een zelfbewoningsregeling van b.v. 5 jaar, een lotingssysteem o.a. bij een wachtlijst, zorgen voor een goede mogelijkheid om door te stromen en de mogelijkheid tot het benutten van een starterslening.

 

 1. Waarom is de bewonersvereniging niet benaderd bij ontwikkeling van project De Brug?
  Geen duidelijk antwoord gekregen. Wel werd aangegeven dat MyQb de verdere ontwikkeling bij de aanbesteding niet heeft toegewezen gekregen. Dit kwam doordat de door hen aangeboden duurzame oplossing financieel niet toereikend was om te winnen.

  Waarom grond niet goedkoper verkocht aan woningbouwvereniging Casade?
  Dit project draait al met verlies (boekverlies) en aangezien het geen maatschappelijk geld is, zou dit teveel geld kosten. Maar zeker wordt dit wel in de besluitvorming bij mogelijk andere projecten meegenomen.
   
 2. Hoeveel woningen zijn er nodig in Waspik de komende jaren?
  Bij de inventarisatie door MyQb bij de ontwikkeling van het project De Brug hebben zich ongeveer 70 geïnteresseerden gemeld. Dit zou genoeg zijn voor enkele jaren.
  Een concreet aantal is niet genoemd, maar duidelijk is dat de toename van nieuwe woningen niet gelijk loopt met de behoefte.
  Afgelopen jaren is in de gemeente Waalwijk de groeivoorraad wel boven de prognose uit gestegen. Dit jaar zijn inmiddels 174 woningen toegevoegd.
  Volgens de woonvisie van de gemeente Waalwijk zou voor de kern Waspik gemiddeld per jaar een toename van de woningvoorraad moeten zijn van 21 woningen.

   
 3. Welke opties zijn er voor alleenstaande jongeren om woningen te kopen of huren?
  Het bedrag van € 150.000 werd door Sander hierbij genoemd.

  MyQb kan wel een goedkope duurzame oplossing aanbieden, maar het bedrag van  € 150.000 wordt hierbij zeker niet gehaald.
  De gemeente bewaakt de kwaliteit voor goedkope woningen. Verder gaat de gemeente kijken of er voor deze doelgroep oplossingen zijn. Slimmer kopen werd genoemd als mogelijke optie.
   
 4. Wat wordt er concreet de komende 2 à 3 jaar ontwikkeld in Waspik?
  Geen getallen genoemd. Wel werden de bekende projecten als De Brug, Theresiakerk, afbouw de Rugt, plannen Casade genoemd. Daarnaast op termijn ook mogelijke ontwikkelingen betreffende de voormalige voetbalvelden van de White Boys. Tevens aangegeven dat de procedures versneld kunnen worden zoals b.v. geen bedenkingen door de raad. Dit kan zomaar 1 à 2 jaar schelen. Met Casade wordt gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen.
   
 5. Welke inbreiding locaties zijn momenteel in beeld en wat zijn de verdere mogelijkheden hieromtrent? Kan dit verder gestimuleerd worden?
  Mogelijke opties zijn b.v. 2 woningen op een perceel. Dit mag als je over mantelzorg praat. In Oosterhout loopt een pilot. Er zijn ook mantelzorgwoningen voor een vast bedrag per maand.
  Ook werd iedereen uitgedaagd om goed om zich heen te kijken naar mogelijke opties in deze.

   
 6. In hoeverre zijn er ook locaties beschikbaar die niet in eigendom zijn van de gemeente?
  Niet concreet benoemd. Wel aangegeven dat er onderscheid wordt gemaakt in binnen- en buitengebied. Verder blijft betaalbaarheid het uitgangspunt.
   
 7. Hoeveel woningen komen er voor starters normaal gesproken bij een project?
  Is afhankelijk van behoefte, maar minimaal 25% van het te bouwen contingent. Vooraf zal bij de ontwikkeling van een project een behoefteonderzoek plaatsvinden.
   
 8. Het gemiddelde van 21 woningen per jaar is dat inclusief de woningen van De Brug en Theresiakerk?
  Dit getal van 21 is een gemiddelde. Dit kan het ene jaar hoger en het ander jaar lager zijn.

   
 9. Er zijn 50 sociale huurwoningen minder dan 10 jaar eerder. Wordt dit nog ingehaald en is er een doelstelling?
  Casade gaat dit verder na en komt hier nog op terug. Wel zal Casade er voor waken dat de nieuwe aanwas minimaal gelijk is aan de woningen die eventueel worden verkocht.
   
 10. Hoe lang duurt gemiddeld de ontwikkeling van een plan/project?
  Ongeveer 4 tot 5 jaar.

   

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 07-01-2023)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 07-01-2023)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 07-01-2023)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

 

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Klik hier voor de Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

Bijgewerkt op: 27-01-2023
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
presentatie Wonen in Waspik
Wonen in Waspik
wonen in Waspik (MyQb)