Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Nieuwe sporthal (Datum: 13-05-2024)

 

Er is een hoop te doen over onze nieuwe sporthal.

Hieronder zijn twee artikelen gepubliceerd uit het Brabant Dagblad waar meer te lezen valt.

Bron: Brabants Dagblad 24-04-2024

Wethouder Timon Klerx spreekt van een misverstand. De sportclubs snakken ondertussen naar helderheid.

Klerx wil de verwarring snel uit de wereld helpen. Er is nog geen besluit gevallen over de nieuwe sporthal en sportboulevard in Waspik. Volgens de wethouder is er per ongeluk foute informatie verstrekt aan een groep bewoners van de Stadshoudersdijk. Zij kregen vanuit het gemeentehuis bericht dat vaart wordt gezet achter de herinrichting van hun straat. Er hoefde namelijk geen rekening meer te worden gehouden met de aanleg van de sportboulevard. Dat plan zou door het college zijn afgeschoten.

En dat is opmerkelijk, omdat de betrokken sportclubs van niets weten. ,,Het klopt ook niet”, reageert Klerx desgevraagd.Volgens hem is door interne miscommunicatie iets mis gegaan met de mail aan de werkgroep, die bij de herinrichting van de Stadshoudersdijk betrokken is. ,,We hebben dat nu rechtgezet”, stelt hij. De bewoners zullen op de herinrichting van hun straat moeten wachten, totdat er duidelijkheid is over de sporthal- of boulevard. Want dat kan tot extra verkeer in hun straat leiden.

 

‘Het is erg vervelend’

De wethouder vindt de ontstane verwarring erg vervelend. ,,Wij realiseren hoe belangrijk deze ontwikkeling voor Waspik is.” Het dorp wacht al een hele tijd op een nieuwe sporthal. Al bijna vier jaar geleden besloot de gemeente voor nieuwbouw te gaan. De hoop was dat de nieuwe hal eind 2022 opgeleverd zou worden. Maar er is nog geen steen gelegd. Sterker nog, de zoektocht naar een geschikte plek loopt nog.

 

De noodzaak om nieuw te bouwen, is onveran­derd groot, bij regen komt het water door het dak

Vooral gebruikers van de huidige sporthal in Waspik snakken naar een nieuw onderkomen. Volleybalclub Atak’55, handbalvereniging Witte Ster en badmintonvereniging Vitesse spelen nu in een zwaar gedateerd complex, waar ook gymlessen worden gegeven. ,,De noodzaak om nieuw te bouwen, is onveranderd groot”, stelt Klerx. ,,Bij regen komt het water door het dak.”

Het onderzoek richt zich niet alleen op de locatie, maar ook op de kosten. De prijs van de nieuwe sporthal is jaren geleden geschat op 6 miljoen euro. Maar de bouwkosten zijn ondertussen fors gestegen. En in hoeverre willen grondeigenaren meewerken?

 

Sportboulevard is forse operatie

Het plan voor een soort sportboulevard leeft al jaren. De gemeente ziet voordelen om diverse sportclubs bij elkaar te brengen. Bij zo'n boulevard komt dan een nieuwe sporthal, met daarbij voorzieningen voor de buitensport, zoals tennisbanen of beachsportvelden. Het betekent nogal wat als het plan doorgaat. Diverse sportclubs verhuizen dan naar deze plek. Zo komen locaties vrij voor bijvoorbeeld woningbouw. Uit onderzoek moet blijken of het wel haalbaar is.

Het CDA vindt dat het wel heel erg stil is rond deze plannen. ,,Komt er wel een nieuwe sporthal in Waspik, of is dit project in de ijskast gezet”, wil de partij van het college weten. Volgens haar krijgt de gemeenteraad tot op de dag van vandaag maar zeer summiere informatie over het onderzoek en de concrete plannen. ,,Dat is vreemd. Er is wel geld uitgetrokken voor een onderzoek naar een geschikte plek. Ook in de begroting is rekening gehouden met de bouw van de sporthal.”

 

 

Bron: Brabants Dagblad 09-05-2024

 

Het plan voor een nieuwe sporthal in Waspik staat nog kaarsrecht overeind. De gemeente wil daar geen twijfel over laten bestaan. Wanneer de bouw begint, blijft gissen. Dit jaar zou in ieder geval duidelijk moeten worden waar de sporthal komt.

De huidige sporthal in Waspik is dringend aan vervanging toe. Het complex is zwaar gedateerd en heeft lekkages Jaren geleden heeft de gemeente al besloten voor nieuwbouw te gaan. Maar het duurt allemaal erg lang. Het plan is in ieder geval niet in de ijskast gezet, zo benadrukt het Waalwijkse college. Het reageert daarmee op vragen van het CDA. De partij vindt het namelijk wel heel erg stil rond de plannen Ze is benieuwd wanneer de bouw gaat starten.

Volgens het college van B en W is die duidelijkheid nu niet te geven. De gemeente is er zelfs nog niet uit waar de sporthal het beste kan komen. ,,Er worden op dit moment nog steeds met verschillende partijen gesprekken gevoerd om tot een definitieve locatie te komen", stelt het college. Het hoopt dit jaar definitief knopen door te hakken over de beoogde plek voor de sporthal.

 

Plan is stuk ingrijpender

Ook wordt nog gekeken naar de haalbaarheid van een sportboulevard. Dit plan is een stuk ingrijpender. Bij zo'n boulevard komt dan niet alleen een nieuwe sporthal, maar ook voorzieningen voor de buitensport, zoals tennisbanen of beachsportvelden.

De gebruikers van de huidige sporthal zullen het voorlopig met het verouderde complex moeten doen. Als de locatie voor nieuwbouw bekend is, moeten nog allerlei procedures doorlopen worden. Grote vraag is verder wat het plan gaat kosten. De prijs van een nieuwe sporthal werd jaren geleden al geschat op 6 miljoen euro. Maar de bouwkosten zijn ondertussen fors gestegen.

 

Ik wil rust in mijn hoofd (Datum: 13-05-2024)

 

 

Waalwijk - Heb je nooit rust in je hoofd, omdat je zoveel van jezelf moet? Voel je je opgejaagd en onder druk staan? Ben je niet snel tevreden, omdat het altijd nog beter kan? Doe je voor iedereen je best, uit angst dat je ‘niet goed genoeg’ bent? Van 22 tot en met 28 mei is het de week van de mentale gezondheid. Daarom geeft Esther Kuijsten op woensdag 22 mei een lezing in de Bibliotheek Waalwijk over stress en mentale druk.

 

Als je last hebt van stress, ervaar je het leven als ingewikkeld en vol moetens. Je probeert alle ballen krampachtig in de lucht te houden. Deze strijd kost bergen energie. Je kunt er somber, angstig en uitgeput van raken.

Het is helemaal niet gek als je hier last van hebt. In onze prestatiemaatschappij ligt de lat behoorlijk hoog. Er kan en moet steeds meer. Op sociale media zie je mensen die al hebben bereikt, wat jij nog niet hebt of kunt. Je gaat jezelf met anderen vergelijken. Dat geeft druk om te presteren en maakt je bang niet goed genoeg te zijn.

In deze interactieve lezing vertelt Esther Kuijsten wat stress is en hoe je klachten bij jezelf kunt herkennen. Ook geeft ze tips om meer rust in je hoofd te krijgen. In haar coaching praktijk in Waalwijk helpt ze mensen die met stress en perfectionisme worstelen. Daarbij gebruikt ze naast haar professionele achtergrond als psychologe en coach ook haar eigen levenservaring. Ze weet als geen ander hoe stress je leven kan beheersen. Met hulp heeft ze geleerd hier los van te komen.

 

Wanneer?
Datum en tijd:
woensdag 22 mei van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Bibliotheek Waalwijk, Wilhelminastraat 4A te Waalwijk
Toegang: gratis
Aanmelden: via de agenda op website
www.bibliotheekmb.nl

 

Rapportage over de toekomst van Waspik (Datum: 01-02-2024)

Klik op de afbeelding om naar de rapportage te gaan.

De link naar de rapportage die is gemaakt over de toekomstbestendigheid van Waspik is enige tijd geleden verplaatst van deze home pagina naar de webpagina van de werkgroep Wonen, Werken en Verkeer.

Dat is de reden dat het niet voor iedereen te vinden was.

 

Klik op bovenstaande afbeelding om naar de pagina waar het rapport te openen is.

Waspik werkt!!! (Datum: 18-12-2023)

                                                               

Waspik werkt!!! In Waspik zijn heel veel mensen aan het werk om van alles gedaan te krijgen in en voor het dorp. Denk daarbij aan: Vervoer- en Boodschappendienst, onderhoud en aanleg van mooie stukjes groen, verkeersmaatregelen, strijden tegen eenzaamheid, stratenloop, Dorpsboerderij draaiend houden, Klauterwoud onderhouden,  opzetten coöperatie om straks betaalbare energie te kunnen aanbieden aan inwoners. En deze lijst is zeker niet uitputtend!

 

Je begrijpt dat voor al die werkzaamheden vrijwilligers actief zijn. Complimenten aan deze actieve mensen. Heb je tot hier gelezen? Fijn!!!

Word vanaf nu ook actief. En vooral als je tot de "jongeren" van Waspik hoort! Ga meedoen aan Waspik werkt! Zorg er samen met anderen, je vrienden/vriendinnen, voor dat dit prachtige dorp blijft groeien en bloeien als een dorp waarin je wilt wonen!!!

Kom in actie: nu! Wacht niet op de ander, neem hem/haar mee. Elk klein steentje dat je bijdraagt, is hartstikke nodig.

 

“Hallo, ben je daar nog?”. “Mooi zo!”. Neem dan nu contact op via secretariaat@platformwaspik.nl of bel/app/sms naar 06-48183573 en begin met “Ik weet echt nog niet wat, maar ik wil er graag aan meehelpen dat Waspik blijft werken!”.  

 

Dank voor je actie!!!

 

Platform Waspik

www.platformwaspik.nl

 

Deze agrariërs willen wél windmolens in achtertuin (Datum: 08-09-2023)

 

Zes agrariërs in de Overdiepse Polder bij Waspik maken zich hard voor een windmolenpark in hun “achtertuin”. Ze zien kansen, ook al ligt Defensie dwars. In Waspik zijn voorstanders van dit plan een petitie gestart.

 

De gemeente is naarstig op zoek naar een locatie waar een aantal windmolens geplaatst moet gaan worden. Inmiddels heeft een zestal melkveehouders uit de Overdiepse Polder aangegeven dat zij bereid zijn om de 8 tot 12 windmolens in hun “achtertuin” te laten plaatsen.

Waalwijk heeft echter deze locatie niet als voorkeursplaats. Zij denkt meer aan het gebied van Haven 8 te Waalwijk of de Bovenkerkse Polder tussen Sprang-Capelle en Waspik. Bewoners van Baardwijk hebben zich inmiddels verzet tegen het plan om de molens te plaatsen in Haven 8 te Waalwijk, terwijl ook de bewoners van ‘t Vaartje en de Waspiksedijk middels een petitie de plaatsing hopen te voorkomen.

Er is echter nog een tegenstander van het plaatsen van de windmolens in de Overdiepse Poldert, t.w. Defensie. Zij wil het “laagvlieggebied” voor de helicopters van Gilze-Rijen niet kwijt en heeft aangegeven dat zij tot het uiterste gaan om plaatsing tegen te houden. De gemeenteraad laat weten dat het belang van Defensie zwaar weegt.

De initiatiefnemers uit de Overdiepse Polder hopen de gemeenteraad van Waalwijk achter zich te krijgen. Zij kunnen ook rekenen op de steun van de bewoners van ‘t Vaartje, de Waspiksedijk en het Platform Waspik, dat zich hard maakt voor de belangen van de inwoners van het dorp. Hiervoor is een digitale petitie gestart.

De gemeenteraad buigt zich a.s. dinsdag over de plannen voor het plaatsen van de windmolens waarbij vele sprekers hun zegje zullen doen.

 

(Bron: Brabants Dagblad)

 

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 07-01-2023)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

 

Er is ook een mogelijkheid om via de website van het ministerie van Defensie klachten over geluidsoverlast te melden via onderstaande hyperlink:

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

 

 

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 07-01-2023)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 07-01-2023)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 07-01-2023)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

 

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Klik hier voor de Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

Bijgewerkt op: 13-05-2024
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik
Klik hier om direct naar de agenda van GO Waalwijk (Waspik) te gaan