Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Oproep voor een communicatiemedewerker voor het Platform Waspik (Datum: 07-09-2022)

 

Het Platform Waspik is op zoek naar een communicatiemedewerker. Hij/zij verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van interne en externe communicatie. Hij/zij schrijft een communicatieplan, draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid en houdt toezicht op de naleving van het communicatieplan.

 

Het werk is breed en gevarieerd. Zijn/haar focus kan op interne of externe communicatie liggen. De medewerker wordt daarnaast meestal actief betrokken bij de activiteiten van de verschillende werkgroepen van het Platform Waspik.

 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een communicatiemedewerker zijn:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid en het communicatie plan
 • Advies uitbrengen aan medewerkers over hoe te communiceren, zowel intern als extern
 • Toezien en monitoren of leden van het Platform zich houden aan het communicatiebeleid
 • Teksten schrijven voor diverse communicatiekanalen
 • Door woordvoering informatie verschaffen
 • Aanspreekbaar zijn voor de leden van het Platform en externe partijen over communicatie
 • Monitoren en rapporteren over de prestaties van communicatiekanalen
 • Organiseren en ondersteunen van publieke activiteiten zoals bijeenkomsten of presentaties
 • Organiseren en monitoren van bijdragen vanuit het Platform Waspik aan de Dorpskrant

 

Passen deze kwaliteiten bij jou en heb je zin om de leden van het Platform Waspik te ondersteunen in hun werkzaamheden?

 

Reageer dan op deze functie via een mail naar secretariaat@platformwaspik.nl.

 

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 08-04-2022)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

 

Er is ook een mogelijkheid om via de website van het ministerie van Defensie klachten over geluidsoverlast te melden via onderstaande hyperlink:

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

 

 

Windmolens en zonnevelden in de polder langs de A59 (Datum: 02-02-2022)

 

Wist je dat de Gemeente Waalwijk plannen maakt om in de polders aan de noordkant van de A59 nabij Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk windmolens en zonnevelden te plaatsen. Het plan van aanpak om te onderzoeken wat daarvan de effecten zijn, ligt inmiddels bij de Gemeente Waalwijk ter inzage.

Zie: Programma van eisen (NRD) onderzoeken zonnevelden en windturbines klaar - Nieuws - Actueel - Inwoners - Gemeente Waalwijk.

Reageren kan tot en met 16 februari 2022.

Ook het Platform Waspik volgt de ontwikkelingen. Wil je meer weten dan kan je natuurlijk terecht bij de Gemeente Waalwijk via het e-mailadres duurzaam@waalwijk.nl, maar wil je met het Platform Waspik meedenken, neem dan contact op via info@platformwaspik.nl.

 

Online bijeenkomst over plannen Theresiakerk (Datum: 23-12-2021)

Update Taskforce Theresia en FLS vastgoed BV over "Theresiakerk met klooster en tuin"

 

Deze week hebben alle omwonenden en dorpsbewoners van Waspik Boven kennis kunnen maken met de beoogde herontwikkeling van de Theresiakerk, klooster en kloostertuin. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Taskforce Theresia, Gemeente Waalwijk, NB Architecten en FLS vastgoed BV.  

 

De doelstelling van partijen is om Waspik Boven een nieuw hart te geven waarin wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Wonen kan dadelijk in "Carmelietenhof"  waar 21 koopwoningen in de kloostertuin gerealiseerd gaan worden, of in de ca. 24 zorgwoningen(huur) die in de kerk en klooster gaan komen. Het Schooltje blijft haar functie behouden en zal versterkt worden door samenwerking met zorgpartij Het Andere Wonen.

 

Het plan is goed ontvangen door het dorp. Complimenten werden gegeven voor de mooie ontwerpen van de architect. Enkele kritische opmerkingen waren met name gericht op behoud van zoveel mogelijk groen.  Ook werd er aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplaatsen. De ontwikkelaar neemt alle opmerkingen mee en zal deze zoveel mogelijk verwerken in de definitieve plannen.

 

De gemeente zal begin 2022 het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Alle belanghebbenden kunnen daarop reageren. Het streven is om eind 2022 te kunnen starten met de bouw van de woningen. Over enkele maanden zal er meer bekend worden over de verkoop en verhuur van de woningen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met FLS vastgoed bereikbaar op info@gripopvastgoed.nl

 

Hieronder zie je een impressie van het nieuw te ontwikkelen Carmelietenhof.

Wonen in Waspik (Datum: 10-11-2021)

Tijdens de informatieavond “Wonen in Waspik” op maandag 1 november j.l. waar maar liefst ruim 150 bezoekers op af waren gekomen, is een aantal vragen gesteld. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet en voorzien van antwoord.

Tevens staan onder de vragen drie presentaties van die avond.

 

Vraag en antwoord op de informatieavond “Wonen in Waspik

 

 1. Hoe voorkom je dat speculanten de woningen wegkapen voor de woningzoekenden, met name die met een kleine portemonnee b.v. starters?
  Mogelijke oplossing hiervoor zijn: een zelfbewoningsregeling van b.v. 5 jaar, een lotingssysteem o.a. bij een wachtlijst, zorgen voor een goede mogelijkheid om door te stromen en de mogelijkheid tot het benutten van een starterslening.

 

 1. Waarom is de bewonersvereniging niet benaderd bij ontwikkeling van project De Brug?
  Geen duidelijk antwoord gekregen. Wel werd aangegeven dat MyQb de verdere ontwikkeling bij de aanbesteding niet heeft toegewezen gekregen. Dit kwam doordat de door hen aangeboden duurzame oplossing financieel niet toereikend was om te winnen.

  Waarom grond niet goedkoper verkocht aan woningbouwvereniging Casade?
  Dit project draait al met verlies (boekverlies) en aangezien het geen maatschappelijk geld is, zou dit teveel geld kosten. Maar zeker wordt dit wel in de besluitvorming bij mogelijk andere projecten meegenomen.
   
 2. Hoeveel woningen zijn er nodig in Waspik de komende jaren?
  Bij de inventarisatie door MyQb bij de ontwikkeling van het project De Brug hebben zich ongeveer 70 geïnteresseerden gemeld. Dit zou genoeg zijn voor enkele jaren.
  Een concreet aantal is niet genoemd, maar duidelijk is dat de toename van nieuwe woningen niet gelijk loopt met de behoefte.
  Afgelopen jaren is in de gemeente Waalwijk de groeivoorraad wel boven de prognose uit gestegen. Dit jaar zijn inmiddels 174 woningen toegevoegd.
  Volgens de woonvisie van de gemeente Waalwijk zou voor de kern Waspik gemiddeld per jaar een toename van de woningvoorraad moeten zijn van 21 woningen.

   
 3. Welke opties zijn er voor alleenstaande jongeren om woningen te kopen of huren?
  Het bedrag van € 150.000 werd door Sander hierbij genoemd.

  MyQb kan wel een goedkope duurzame oplossing aanbieden, maar het bedrag van  € 150.000 wordt hierbij zeker niet gehaald.
  De gemeente bewaakt de kwaliteit voor goedkope woningen. Verder gaat de gemeente kijken of er voor deze doelgroep oplossingen zijn. Slimmer kopen werd genoemd als mogelijke optie.
   
 4. Wat wordt er concreet de komende 2 à 3 jaar ontwikkeld in Waspik?
  Geen getallen genoemd. Wel werden de bekende projecten als De Brug, Theresiakerk, afbouw de Rugt, plannen Casade genoemd. Daarnaast op termijn ook mogelijke ontwikkelingen betreffende de voormalige voetbalvelden van de White Boys. Tevens aangegeven dat de procedures versneld kunnen worden zoals b.v. geen bedenkingen door de raad. Dit kan zomaar 1 à 2 jaar schelen. Met Casade wordt gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen.
   
 5. Welke inbreiding locaties zijn momenteel in beeld en wat zijn de verdere mogelijkheden hieromtrent? Kan dit verder gestimuleerd worden?
  Mogelijke opties zijn b.v. 2 woningen op een perceel. Dit mag als je over mantelzorg praat. In Oosterhout loopt een pilot. Er zijn ook mantelzorgwoningen voor een vast bedrag per maand.
  Ook werd iedereen uitgedaagd om goed om zich heen te kijken naar mogelijke opties in deze.

   
 6. In hoeverre zijn er ook locaties beschikbaar die niet in eigendom zijn van de gemeente?
  Niet concreet benoemd. Wel aangegeven dat er onderscheid wordt gemaakt in binnen- en buitengebied. Verder blijft betaalbaarheid het uitgangspunt.
   
 7. Hoeveel woningen komen er voor starters normaal gesproken bij een project?
  Is afhankelijk van behoefte, maar minimaal 25% van het te bouwen contingent. Vooraf zal bij de ontwikkeling van een project een behoefteonderzoek plaatsvinden.
   
 8. Het gemiddelde van 21 woningen per jaar is dat inclusief de woningen van De Brug en Theresiakerk?
  Dit getal van 21 is een gemiddelde. Dit kan het ene jaar hoger en het ander jaar lager zijn.

   
 9. Er zijn 50 sociale huurwoningen minder dan 10 jaar eerder. Wordt dit nog ingehaald en is er een doelstelling?
  Casade gaat dit verder na en komt hier nog op terug. Wel zal Casade er voor waken dat de nieuwe aanwas minimaal gelijk is aan de woningen die eventueel worden verkocht.
   
 10. Hoe lang duurt gemiddeld de ontwikkeling van een plan/project?
  Ongeveer 4 tot 5 jaar.

   

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 149-06-2022)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

 

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Klik hier voor de Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

Bijgewerkt op: 18-09-2022
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
presentatie Wonen in Waspik
Wonen in Waspik
wonen in Waspik (MyQb)
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik
De digitale versie van de Dorpskrant is weer op de website te lezen!