Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Nieuwe verlichting Binnenbijster (Datum: 19-04-2024)

 

De gemeente gaat de verlichting in de Binnenbijster in Waspik vervangen. De huidige lampen zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen voor duurzaamheid.

Maar voordat een keuze gemaakt wordt, worden drie verschillende soorten verlichting getest. En daar is de hulp van bewoners uit de Binnenbijster bij nodig. Samen kan worden gekeken naar het mooiste licht dat ook goed is voor het klimaat.

 

Er worden drie soorten verlichting uitgeprobeerd en getest op hoeveelheid licht en kwaliteit.

Halverwege april wordt een aantal lichtpunten vervangen door één van de drie nieuwe soorten.

Via een enquête kunnen de bewoners van de wijk hun voorkeur doorgeven.

 

De 151 aansluitingen die er nu zijn, blijven behouden uit het oogpunt van kostenbesparing. Eventueel worden er wel nieuwe aansluitpunten bijgemaakt.

 

Aan de hand van de mening van de bewoners wordt de keuze voor de nieuwe verlichting bepaald. Deze wordt dan in de gehele wijk geplaatst.

 

Waspik Energie Neutraal (Datum: 02-04-2024)

Inmiddels krijgt het WEN (Waspik Energie Neutraal) steeds meer vorm. Na het ontvangen van een bedrag van ruim €9000 van de coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage van de Rabobank is een begin gemaakt met de nieuwe website (www.waspikenergieneutraal.nl) en is het WEN inmiddels officieel een coöperatie.

Op de website van het WEN is meer informatie te vinden over de activiteiten die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd.

 

Inmiddels is al een aantal jongere Waspikkers aangesloten om mee te denken. Maar meer jongeren zijn welkom. Neem daarom contact met ons op.

Mail vrijblijvend naar info@waspikenergieneutraal.nl

 

Inzending brief van Platform Waspik aan college van B&W Waalwijk (Datum: 02-02-2024)

Vanuit het Platform Waspik is een mail gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk over de extra ruimte die defensie claimt i.v.m. de huidige veranderingen in de wereldpolitiek. Zij claimt deze ruimte voor het opleiden van het defensiepersoneel.

Aangezien dit o.a. voor Waspik en Sprang-Capelle extra overlast zal opleveren, is het tijd om de bezwaren via deze mail in te brengen vóór de deadline van 12 februari a.s.

 

Meer kun je lezen in de tekst van de mail via het PDF-logo hieronder.

 

Klik op het logo om de mail aan het college van B&W te openen.

 

Rapportage over de toekomst van Waspik (Datum: 01-02-2024)

Klik op de afbeelding om naar de rapportage te gaan.

De link naar de rapportage die is gemaakt over de toekomstbestendigheid van Waspik is enige tijd geleden verplaatst van deze home pagina naar de webpagina van de werkgroep Wonen, Werken en Verkeer.

Dat is de reden dat het niet voor iedereen te vinden was.

 

Klik op bovenstaande afbeelding om naar de pagina waar het rapport te openen is.

Waspik werkt!!! (Datum: 18-12-2023)

                                                               

Waspik werkt!!! In Waspik zijn heel veel mensen aan het werk om van alles gedaan te krijgen in en voor het dorp. Denk daarbij aan: Vervoer- en Boodschappendienst, onderhoud en aanleg van mooie stukjes groen, verkeersmaatregelen, strijden tegen eenzaamheid, stratenloop, Dorpsboerderij draaiend houden, Klauterwoud onderhouden,  opzetten coöperatie om straks betaalbare energie te kunnen aanbieden aan inwoners. En deze lijst is zeker niet uitputtend!

 

Je begrijpt dat voor al die werkzaamheden vrijwilligers actief zijn. Complimenten aan deze actieve mensen. Heb je tot hier gelezen? Fijn!!!

Word vanaf nu ook actief. En vooral als je tot de "jongeren" van Waspik hoort! Ga meedoen aan Waspik werkt! Zorg er samen met anderen, je vrienden/vriendinnen, voor dat dit prachtige dorp blijft groeien en bloeien als een dorp waarin je wilt wonen!!!

Kom in actie: nu! Wacht niet op de ander, neem hem/haar mee. Elk klein steentje dat je bijdraagt, is hartstikke nodig.

 

“Hallo, ben je daar nog?”. “Mooi zo!”. Neem dan nu contact op via secretariaat@platformwaspik.nl of bel/app/sms naar 06-48183573 en begin met “Ik weet echt nog niet wat, maar ik wil er graag aan meehelpen dat Waspik blijft werken!”.  

 

Dank voor je actie!!!

 

Platform Waspik

www.platformwaspik.nl

 

Deze agrariërs willen wél windmolens in achtertuin (Datum: 08-09-2023)

 

Zes agrariërs in de Overdiepse Polder bij Waspik maken zich hard voor een windmolenpark in hun “achtertuin”. Ze zien kansen, ook al ligt Defensie dwars. In Waspik zijn voorstanders van dit plan een petitie gestart.

 

De gemeente is naarstig op zoek naar een locatie waar een aantal windmolens geplaatst moet gaan worden. Inmiddels heeft een zestal melkveehouders uit de Overdiepse Polder aangegeven dat zij bereid zijn om de 8 tot 12 windmolens in hun “achtertuin” te laten plaatsen.

Waalwijk heeft echter deze locatie niet als voorkeursplaats. Zij denkt meer aan het gebied van Haven 8 te Waalwijk of de Bovenkerkse Polder tussen Sprang-Capelle en Waspik. Bewoners van Baardwijk hebben zich inmiddels verzet tegen het plan om de molens te plaatsen in Haven 8 te Waalwijk, terwijl ook de bewoners van ‘t Vaartje en de Waspiksedijk middels een petitie de plaatsing hopen te voorkomen.

Er is echter nog een tegenstander van het plaatsen van de windmolens in de Overdiepse Poldert, t.w. Defensie. Zij wil het “laagvlieggebied” voor de helicopters van Gilze-Rijen niet kwijt en heeft aangegeven dat zij tot het uiterste gaan om plaatsing tegen te houden. De gemeenteraad laat weten dat het belang van Defensie zwaar weegt.

De initiatiefnemers uit de Overdiepse Polder hopen de gemeenteraad van Waalwijk achter zich te krijgen. Zij kunnen ook rekenen op de steun van de bewoners van ‘t Vaartje, de Waspiksedijk en het Platform Waspik, dat zich hard maakt voor de belangen van de inwoners van het dorp. Hiervoor is een digitale petitie gestart.

De gemeenteraad buigt zich a.s. dinsdag over de plannen voor het plaatsen van de windmolens waarbij vele sprekers hun zegje zullen doen.

 

(Bron: Brabants Dagblad)

 

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 07-01-2023)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

 

Er is ook een mogelijkheid om via de website van het ministerie van Defensie klachten over geluidsoverlast te melden via onderstaande hyperlink:

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

 

 

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 07-01-2023)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 07-01-2023)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 07-01-2023)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

 

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Klik hier voor de Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

Bijgewerkt op: 19-04-2024
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik
Klik hier om direct naar de agenda van GO Waalwijk (Waspik) te gaan