Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Brandveiligheid en -preventie (Datum: 14-12-2019)

 

Brand is iets dat een enorme impact heeft en dat je zeker niet mee wil maken .

Onlangs is er een presentatie geweest over brandveiligheid en -preventie. In de Dorpskrant Waspik vind je een uitgebreid artikel hierover en op onze website is er eveneens aandacht aan besteed.

Op deze pagina zijn naast een groot aantal tips ook enkele links naar YouTube filmpjes te vinden waarin o.a. het nut van rookmelders wordt belicht. Verder is er ook de link naar de presentatie van die voorlichtingsavond.

Klik op deze link voor de webpagina over brandveiligheid en - preventie.

Voedselbos Waspik (Datum: 16-10-2019)

 

Hernieuwde oproep voor sponsoren voor het Voedselbos Waspik. Inmiddels hebben er ongeveer 30 sponsoren  zich gemeld voor de aanplant van het Voedselbos.

Dit is nog lang niet genoeg. Dus draag je “boompje” bij en word sponsor!

 

 

Dit najaar zal een start worden gemaakt met de aanleg van het Voedselbos Waspik. Dit bos zal worden gerealiseerd ten noorden van het Halve Zolenpad op de hoek met de Vrouwkensvaartsestraat. Initiatiefnemer van dit project is Jos van Genugten.

Het Voedselbos moet gaan zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied. Er zullen ca. achthonderd fruitbomen en twaalfhonderd struiken geplant worden in verschillende soorten. Dat aangevuld met bomen, bloemen en kruiden moet gaan zorgen voor een weelderige natuur met als bijzondere eigenschap: alles is eetbaar.

Door het gebied wordt een wandelpad aangelegd dat aan beide zijden wordt voorzien van draaihekken zodat alleen voetgangers het gebied kunnen betreden.

Met behulp van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat kan het plan worden gerealiseerd en kunnen grondwerkers dit najaar starten met het bouwrijp maken van het gebied. De inrichting van het Voedselbos Waspik zal mede mogelijk gemaakt worden door inwoners van Waspik.

 

Indien je meer informatie wil dan kun je deze verkrijgen door een mail te sturen aan  voedselboswaspik@gmail.com

Of via het telefoonnummer 06-51509680.

 

Hieronder vind je de link naar de folder met veel informatie over de opzet en aanleg van het Voedselbos alsmede eventuele sponsoring.

 

Klik hier om de folder over het Voedselbos Waspik te openenInitiatiefnemer Jos van Genugten

Concept Plan van aanpak verkeer Waspik en Raamsdonk  (Datum: 08-10-2019)

 

De verkeersdrukte in de doorgaande wegen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer leidt al enige tijd tot overlast, maar de problemen worden tijdens en na het ombouwen van knooppunt Hooipolder alleen maar groter. Dat willen we natuurlijk niet en daarom hebben meerdere belangengroepen, waaronder ook het Platform Waspik, in samenwerking met de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg een plan op hoofdlijnen opgesteld. Dit plan is begin juli 2019 aan de Provincie Noord-Brabant aangeboden en positief ontvangen. De gemeenten hebben de opdracht gekregen om de plannen samen met de belangengroepen verder uit te werken.

 

De hoofdlijnen van het plan zijn:

  1. Het verkeer zoveel mogelijk op de snelwegen (A59/A27) houden.
  2. Regionaal en lokaal doorgaand verkeer niet door de kernen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer laten rijden.
  3. Verkeersoverlast in de kernen beperken door het nemen van verkeersremmende maatregelen.

 

In de tekening staat in oranje aangegeven wat de voorkeursroutes zijn of moeten gaan worden voor lokaal/regionaal doorgaand verkeer. Deze wegen worden daar waar nodig aangepast om bij tegemoetkomend verkeer elkaar goed te kunnen passeren. De maximale rijsnelheid zal 60 km/uur worden. De exacte inrichting van deze routes met bijbehorende tunnels en viaducten moeten nog worden bepaald.

 

Klik op onderstaande kaart voor een grotere weergave.

 

 

Bij de wegen die groen zijn afgebeeld zullen, daar waar nodig, verkeersremmende maatregelen worden genomen. Daarbij kan gedacht worden aan versmallingen, plateaus, asverleggingen, chicanes (bochten) of andere maatregelen. De maximale rijsnelheid zal 30 km/uur bedragen. Om deze wegen optimaal in te richten voor 30 k/uur is ongeveer om de 100 meter een verkeersremmende maatregel nodig. Het Platform Waspik heeft ten aanzien van Waspik voorgesteld om geen drempels toe te passen, omdat dit vaak leidt tot trillingen in de omliggende bebouwing. De voorkeur gaat uit naar chicanes, omdat deze altijd een verkeersremmende werking hebben, zowel bij drukte als in rustige periodes. Daar waar geen ruimte is voor chicanes wordt voorgesteld om wegversmallingen toe te passen. De huidige betonstraatstenen zijn al behoorlijk verouderd en leiden tot veel geluid en trillingen. Voorgesteld wordt om een speciale geluidarme klinker te gebruiken en de zijkanten van de weg, indien kabels en leidingen dat toelaten, eventueel van asfalt te voorzien. Het toepassen van geluidarme klinkers in plaats van asfalt past niet alleen beter in het historische straatbeeld, maar is waarschijnlijk ook vereist vanwege de ligging van de riolering in het midden van het wegdek.

 

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, wordt een meer gedetailleerde raming gemaakt van de kosten en zal een planning worden opgesteld. Zodra daar door de gemeenten en de provincie een akkoord op komt, zullen de plannen door de gemeenten met de bewoners worden afgestemd of zal het Platform Waspik een nieuw artikel hieraan wijden. Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u via de e-mail een reactie sturen naar de heer Chris Beaart van het Platform Waspik via het adres info@platformwaspik.nl.

 

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 11-01-2020