Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Opschoondag in Waspik (Datum: 20-02-2020)

 

Op zaterdag 21 maart organiseert Platform Waspik, werkgroep Natuur & Milieu weer de Opschoondag in Waspik.

We willen om 9.00 uur starten bij de Dorpsboerderij en zullen om ongeveer 11.30 uur weer klaar zijn, voor ieder is er daarna een lekker kopje koffie met iets lekkers.

De kinderen van groep 8 van de Basisscholen De Veste en De Brug gaan op donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart al rondom de scholen opschonen, dit is goed nieuws !

De volwassenen zullen de overige straten en buitengebieden gaan opschonen.

 

Mocht je het leuk vinden om met een fanatieke ploeg vrijwilligers mee te helpen om Waspik schoon te houden, dan ben je van harte welkom.

Wel graag even opgeven bij:

 

Johan de Hond  

via mail: johandehond@home.nl

of via het telefoonnummer: 06-49 80 38 88

LangstraatZon: verduurzamen en financieel voordeel in één (Datum: 14-02-2020)

 

LangstraatZon is een duurzaam initiatief door en voor inwoners van Gemeente Waalwijk. Door in één of meerdere van de geplande bijna 15.000 zonnepanelen te investeren, kunnen wij onze eigen energie opwekken. Het Waalwijkse zonnepark gaat het milieu en volgende generaties een handje helpen, maar levert ook fikse financiële voordelen voor de deelnemers van de coöperatie op.

 

Of je nu een koopwoning hebt of huurt, een vereniging, stichting of ondernemer bent; via LangstraatZon kun jij 'zelf' zonne-energie opwekken. Het zonnepark biedt uitkomst voor diegenen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kwijt kunnen of willen, maar wel van de voordelen willen profiteren. Via LangstraatZon word je samen met andere Waalwijkers mede-eigenaar van het binnenkort te realiseren zonnepark op de voormalige vuilstort op  het Ecopark.

 

Groen licht

Direct na de inschrijvingstermijn start de bouw van het zonnepark. Rond juni/juli 2020 is het dan zover; dan moet het eerste deel van het park opgeleverd worden. Dan zal ook de teller qua rendement gaan lopen. In eerste instantie kunnen 750 huishoudens, verenigingen, bedrijven en/of instellingen deelnemen. In 2021 wordt dit aantal uitgebreid tot 1.500.

 

Het project kan van start als er circa 650 deelnemers voor de coöperatie zijn die bij elkaar ongeveer 22.500 LangstraatZonDelen afnemen. Je betaalt pas als het absoluut zeker is dat het project doorgaat. De teller loopt, doe je ook mee?

 

Advies op maat tijdens inloopmomenten

Heb jij een vraag over deelname aan LangstraatZon, maar kun je het antwoord niet op www.langstraatzon.nl terugvinden? Of vind je het fijner om jouw beslissing op basis van een face-to-facegesprek te nemen? Kom dan naar een van de inloopmomenten:

 

  • dinsdag 18 februari 2020 tussen 09.00 en 13.00 uur
  • donderdag 20 februari 2020 tussen 12.00 en 16.00 uur

 

De leden van de coöperatie helpen je graag verder en geven antwoord op al jouw vragen. De inloopmomenten vinden plaats bij Rabobank De Langstraat, Taxandriaweg 8, 5141 PA Waalwijk.

 

 

 

GEZOCHT:

 

Mensen met het hart op de goede plaats die wat tijd vrij willen maken voor mede-Waspikkers!

 

Wij zijn Marian van den Berg en Willemien Smits, coördinatoren van Sociaal Contact Waspik, en in ons vrijwilligerswerk zien wij een steeds maar groeiende groep mensen die zich alleen/eenzaam voelen. En doordat iedereen langer thuis moet en wil blijven wonen, zien we ook steeds meer mensen die afhankelijker worden van anderen om buitenshuis te kunnen komen.

Wie zijn dat dan? Mensen zoals u en wij die door allerlei omstandigheden in de vergetelheid dreigen te raken en dat soms al zijn!

Ook in ons dorpje?

Zijn daar mensen die alleen / eenzaam zijn?

 

Jazeker, óók in Waspik, en wel meer dan u vaak denkt….

Mensen van alle leeftijden, die door omstandigheden die ze niet zelf in de hand hebben in een isolement komen.

Denk aan: scheiding, verlies, financiële omstandigheden, lichamelijke achteruitgang, geestelijke problemen, een partner die ziek is en waardoor je ook zelf de deur haast niet meer uit komt, enz.

Wat doet Sociaal Contact Waspik voor deze mensen?

De mensen komen bij ons via de huisarts, wijkverpleging, apotheek, de kerken, team Wijz van de gemeente, heel soms trekken ze zelf aan de bel.

Een van de coördinatoren  gaat op bezoek en we proberen samen te kijken waar de mensen behoefte aan hebben, dat kan zijn regelmatig een bezoekje van een vrijwilliger om een kopje koffie te drinken, een luisterend oor, een boodschap samen  doen, een stukje wandelen, naar theater  gaan, winkelen, fietsen op de “e bike duo fiets”, 1 keer per week de partner de gelegenheid geven om iets voor zichzelf te doen en de batterij op te laden. Wij hebben ook een koffieclubje opgezet die 1 keer per week bij elkaar komen in Den Bolder, en zijn aan het onderzoeken of we een tweede groepje op kunnen zetten, er is behoefte aan!

Al 2 jaar organiseren wij een kerstdiner op Eerste Kerstdag, jaarlijks maken wij een uitstapje met een groep van zo`n 20 mensen.

Wij proberen een vrijwilliger en activiteiten te zoeken die bij de mensen past.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de mensen, zijn vaak hun vaste (soms enige!) contact per week.

Maar vrijwilligers zijn ook moeilijk te vinden voor ons! Daarom roepen wij op deze manier uw hulp in.

In de omgeving van ons dorp hoor je altijd dat Waspik zo actief is, dat er zoveel te doen is en dat er hier nog naar elkaar omgekeken wordt!

Laten we dat dan eens zien door ook daadwerkelijk voor elkaar te zorgen!

Wij hebben nog heel veel plannen om de mensen in Waspik weer mee te laten doen als volwaardig lid van de gemeenschap! Maar wij kunnen dat niet alleen en hebben we daarvoor heel hard uw hulp nodig! Wij zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur te vinden in de foyer van Den Bolder.

 

Maar neem ook gerust telefonisch contact met ons op:

Marian van den Berg tel. 06 1843 5995

Willemien Smits         tel. 06 3857 2896

Mailen kan ook:          pscwaspik@gmail.com

Brandveiligheid en -preventie (Datum: 14-12-2019)

 

Brand is iets dat een enorme impact heeft en dat je zeker niet mee wil maken .

Onlangs is er een presentatie geweest over brandveiligheid en -preventie. In de Dorpskrant Waspik vind je een uitgebreid artikel hierover en op onze website is er eveneens aandacht aan besteed.

Op deze pagina zijn naast een groot aantal tips ook enkele links naar YouTube filmpjes te vinden waarin o.a. het nut van rookmelders wordt belicht. Verder is er ook de link naar de presentatie van die voorlichtingsavond.

Klik op deze link voor de webpagina over brandveiligheid en - preventie.

Voedselbos Waspik (Datum: 16-10-2019)

 

Hernieuwde oproep voor sponsoren voor het Voedselbos Waspik. Inmiddels hebben er ongeveer 30 sponsoren  zich gemeld voor de aanplant van het Voedselbos.

Dit is nog lang niet genoeg. Dus draag je “boompje” bij en word sponsor!

 

 

Dit najaar zal een start worden gemaakt met de aanleg van het Voedselbos Waspik. Dit bos zal worden gerealiseerd ten noorden van het Halve Zolenpad op de hoek met de Vrouwkensvaartsestraat. Initiatiefnemer van dit project is Jos van Genugten.

Het Voedselbos moet gaan zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied. Er zullen ca. achthonderd fruitbomen en twaalfhonderd struiken geplant worden in verschillende soorten. Dat aangevuld met bomen, bloemen en kruiden moet gaan zorgen voor een weelderige natuur met als bijzondere eigenschap: alles is eetbaar.

Door het gebied wordt een wandelpad aangelegd dat aan beide zijden wordt voorzien van draaihekken zodat alleen voetgangers het gebied kunnen betreden.

Met behulp van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat kan het plan worden gerealiseerd en kunnen grondwerkers dit najaar starten met het bouwrijp maken van het gebied. De inrichting van het Voedselbos Waspik zal mede mogelijk gemaakt worden door inwoners van Waspik.

 

Indien je meer informatie wil dan kun je deze verkrijgen door een mail te sturen aan  voedselboswaspik@gmail.com

Of via het telefoonnummer 06-51509680.

 

Hieronder vind je de link naar de folder met veel informatie over de opzet en aanleg van het Voedselbos alsmede eventuele sponsoring.

 

Klik hier om de folder over het Voedselbos Waspik te openenInitiatiefnemer Jos van Genugten

Concept Plan van aanpak verkeer Waspik en Raamsdonk  (Datum: 08-10-2019)

 

De verkeersdrukte in de doorgaande wegen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer leidt al enige tijd tot overlast, maar de problemen worden tijdens en na het ombouwen van knooppunt Hooipolder alleen maar groter. Dat willen we natuurlijk niet en daarom hebben meerdere belangengroepen, waaronder ook het Platform Waspik, in samenwerking met de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg een plan op hoofdlijnen opgesteld. Dit plan is begin juli 2019 aan de Provincie Noord-Brabant aangeboden en positief ontvangen. De gemeenten hebben de opdracht gekregen om de plannen samen met de belangengroepen verder uit te werken.

 

De hoofdlijnen van het plan zijn:

  1. Het verkeer zoveel mogelijk op de snelwegen (A59/A27) houden.
  2. Regionaal en lokaal doorgaand verkeer niet door de kernen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer laten rijden.
  3. Verkeersoverlast in de kernen beperken door het nemen van verkeersremmende maatregelen.

 

In de tekening staat in oranje aangegeven wat de voorkeursroutes zijn of moeten gaan worden voor lokaal/regionaal doorgaand verkeer. Deze wegen worden daar waar nodig aangepast om bij tegemoetkomend verkeer elkaar goed te kunnen passeren. De maximale rijsnelheid zal 60 km/uur worden. De exacte inrichting van deze routes met bijbehorende tunnels en viaducten moeten nog worden bepaald.

 

Klik op onderstaande kaart voor een grotere weergave.

 

 

Bij de wegen die groen zijn afgebeeld zullen, daar waar nodig, verkeersremmende maatregelen worden genomen. Daarbij kan gedacht worden aan versmallingen, plateaus, asverleggingen, chicanes (bochten) of andere maatregelen. De maximale rijsnelheid zal 30 km/uur bedragen. Om deze wegen optimaal in te richten voor 30 k/uur is ongeveer om de 100 meter een verkeersremmende maatregel nodig. Het Platform Waspik heeft ten aanzien van Waspik voorgesteld om geen drempels toe te passen, omdat dit vaak leidt tot trillingen in de omliggende bebouwing. De voorkeur gaat uit naar chicanes, omdat deze altijd een verkeersremmende werking hebben, zowel bij drukte als in rustige periodes. Daar waar geen ruimte is voor chicanes wordt voorgesteld om wegversmallingen toe te passen. De huidige betonstraatstenen zijn al behoorlijk verouderd en leiden tot veel geluid en trillingen. Voorgesteld wordt om een speciale geluidarme klinker te gebruiken en de zijkanten van de weg, indien kabels en leidingen dat toelaten, eventueel van asfalt te voorzien. Het toepassen van geluidarme klinkers in plaats van asfalt past niet alleen beter in het historische straatbeeld, maar is waarschijnlijk ook vereist vanwege de ligging van de riolering in het midden van het wegdek.

 

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, wordt een meer gedetailleerde raming gemaakt van de kosten en zal een planning worden opgesteld. Zodra daar door de gemeenten en de provincie een akkoord op komt, zullen de plannen door de gemeenten met de bewoners worden afgestemd of zal het Platform Waspik een nieuw artikel hieraan wijden. Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u via de e-mail een reactie sturen naar de heer Chris Beaart van het Platform Waspik via het adres info@platformwaspik.nl.

 

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 20-02-2020