Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Woningbouw in kleine kernen (Persbericht 25 mei 2020)  (Datum: 29-05-2020)

 

Bestand Gedeputeerde Erik Ronnes en Evert van Schoonhoven (VKKNB voorzitter)Woningen in aanbouw

 

Uitslag woningbouwenquête

 

Kleine kernen willen bouwen, bouwen, bouwen !

 

De inwoners uit de kernen in Brabant willen bouwen, bouwen en nog eens bouwen!

Dat is één van de overduidelijke harde conclusies die naar aanleiding van een enquête over de woningbouwbehoefte in de kleine kernen van Brabant kan worden getrokken.

De vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) heeft in samenwerking met het Kleine Kernen Magazine deze enquête naar de 143 leden van de vereniging gestuurd. Van dit aantal leden hebben 102 leden gereageerd, wat duidelijk maakt dat het thema woningbouw enorm leeft in het landelijk gebied.

 

96% wil bouwen

Hoewel er op verschillende plekken wel gebouwd wordt, is men in 96% van de gevallen van mening dat er veel meer op basis van de vraag én slimmer gebouwd dient te worden. Dit komt volgens de onderzoekers doordat er niet altijd naar behoefte wordt gebouwd. "Als er namelijk nieuwe duurdere woningen worden gebouwd, waar er meer behoefte is aan starterswoningen kan men wel zeggen dat er gebouwd wordt. Feit blijft dat er niet aan de behoefte is voldaan, dus de noodzaak blijft bestaan." Om de resultaten van de woningbouwenquête ook onder de aandacht te brengen van de provincie kreeg de kersverse gedeputeerde van Wonen en Ruimte, Erik Ronnes (CDA), symbolisch het eerste exemplaar van het themanummer 'Woningbouw' aangeboden.

 

Oproep

Uit handen van de voorzitter van de VKKNB, Evert van Schoonhoven, kreeg de gedeputeerde, op RIVM-goedgekeurde afstand, voor het provinciehuis de kaft van het nummer overhandigd. Zijn reactie: "De woningbouw in de kleine kernen is niet alleen de maatschappelijke opgave van overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Mijn oproep is om daadwerkelijk meer gebruik te maken van de kennis en de kracht die binnen een gemeenschap aanwezig is. Denk niet alleen maar vanuit een economisch perspectief, maar laat veel meer de sociale component meewegen. Daarmee draag je op termijn ook bij aan de vitaliteit en het organiserend vermogen van deze kernen in het landelijk gebied."

 

"Gemeente aan zet"

De gedeputeerde van Wonen en Ruimte, Erik Ronnes, is blij met het initiatief van de VKKNB en het Kleine Kernen Magazine. "De opgave die voor ons ligt is geen gemakkelijke. Er is veel vraag naar veel verschillende soorten huizen. De uitdaging ligt erin met slimme oplossingen te komen. Inderdaad bouwen naar de behoefte, daarin kan ik de uitkomst van de enquête helemaal onderschrijven. Maar dat moet wel gebeuren met het oog op de toekomst. Woningen moeten flexibel te gebruiken en makkelijk aan te passen zijn, maar ook meteen zorgen voor een fijne prettige leefomgeving. Zo kunnen we ook leegstand van bijvoorbeeld kerken of gemeenschapshuizen aanpakken en daarmee een dubbelslag voor de leefbaarheid maken. Kortom: de juiste huizen op de juiste plaats. In eerste instantie is daarbij de gemeente aan zet, maar als de provincie in dat proces zaken kan faciliteren, moeten we dat zeker doen."

 

Ambitie

Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), gaat in zijn reactie een stapje verder. Hij herkent het beeld van de enorme behoefte aan starters- en seniorenwoningen. Volgens hem moet minister Ollongren daarom de regie op de vastgoedmarkt terugpakken om de eerder vastgestelde ambitie van 75.000 woningen per jaar te behalen.

"Het grote tekort op de woningmarkt wordt enkel opgelost door de komende jaren te blijven bouwen. Juist nu is het belangrijk dat er publiek-private regie komt tussen overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Bouwen én de transformatie van kantoren naar woningen maar ook winkels die woningen worden. Elk huis telt!"

 

Provinciale bijeenkomst

De uitslag van de woningbouwenquête heeft cijfers opgeleverd die later dit jaar tijdens onder andere een provinciale bijeenkomst verder aan bod zullen komen. "De dorpsraden, politici, bestuurders en overige betrokkenen kunnen er echter nu mee aan de slag. Dit alles ten gunste van een toekomstbestendige woningbouw in de kleine kernen. Daar wordt duidelijk om gevraagd." aldus de betrokken partijen.

Het complete themanummer met woningbouwnieuws en de uitslag van de enquête - ook in grafieken - is te downloaden via de website https://www.vkknoordbrabant.nl

 

Bericht van EDW en VBW  (Datum: 22-05-2020)

 

De E-bike Duo fiets centrale Waspik (EDW)

Vervoer en Boodschappendienst Waspik(VBW) in coronatijd:

 

Vanaf de aanvang van de lockdown in Nederland gelden deze beperkingen natuurlijk ook al voor de EDW en de VBW.

Nu de maatregelen wat meer versoepelen vanuit de regering, komen bij ons ook weer meer vragen voor vervoer en om de duo fiets te gaan gebruiken met dit mooie zomerse weer!

Heel logisch natuurlijk, we willen allemaal wat meer naar buiten, er op uit in de omgeving!

Maar voor de VBW blijft de regel dat we wel boodschappen voor u willen doen, maar we kunnen geen passagiers vervoeren. Onze vrijwilligers moeten zichzelf en ook u natuurlijk beschermen tegen een besmetting met het virus.

 

Ook de duo fiets is zodoende al enkele maanden buiten gebruik, helaas….

En ook nu blijft deze voorlopig nog in de schuur!

Vanochtend heb ik voor de zekerheid nog even contact gehad met de GGD Breda hierover.

Zij bevestigen dat onze maatregelen nog steeds nodig zijn en ook hun advies is voorlopig dit zo te handhaven voor ieders veiligheid!

Heel jammer, maar ieders gezondheid gaat natuurlijk voor alles!

 

U kunt zelf ook e.e.a. lezen op de website van de overheid :

www.rijksoverheid.nl Onder het kopje: coronavirus en dagelijks leven vindt u antwoorden op allerlei vragen over de maatregelen die genomen worden en adviezen voor ons dagelijks leven.

 

Veel gezondheid en geduld gewenst van ons!

 

Namens Sociaal Contact Waspik,

Willemien Smits - van Amelsvoort

 

Activiteiten van Erop Uit In Waspik vanwege coronacrisis afgelast  (Datum: 06-05-2020)

Helaas hebben wij het moeilijke besluit moeten nemen dat dit jaar de activiteiten van Erop uit in Waspik  tijdens de zomervakantie niet door kunnen gaan.

Vanwege ons 5 jarig bestaan hadden we een extra mooi programma gemaakt.

Maar ook wij volgen de richtlijnen van het RIVM en tot 1 september mogen we geen evenementen organiseren. En aan onze activiteiten doen altijd veel mensen met een groot enthousiasme mee, dus helaas, tijdens de zomervakantie dit jaar geen groot evenement van ons!

Maar als de komende tijd blijkt dat we in kleine groepjes wel iets mogen organiseren gaan we dat zeker doen.

Dan hoort u van ons!

 

Namens alle organisatoren en vrijwilligers wensen wij u veel gezondheid en toch een goede zomer met de mogelijkheden die we hebben!

 

Mocht u ons nodig hebben, via Sociaal Contact Waspik zijn wij altijd te bereiken en kunnen we met u kijken wat we voor u kunnen doen in deze moeilijke tijd.

 

Met vriendelijke groet, namens Erop uit in Waspik,

Marian van den Berg 0618435995

Willemien Smits 0638572896

 

 

 

AdviesPunt Contour de Twern  (Datum: 17-04-2020)

 

Hulp nodig tijdens de coronacrisis?

 

Het AdviesPunt van Contourdetwern fungeert tijdens deze coronacrisis ook als centraal meldpunt voor de inwoners uit de gemeente Waalwijk.

 

Kom jij, door de oproep thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je contact opnemen met het AdviesPunt. Het AdviesPunt is op werkdagen zowel telefonisch als per mail bereikbaar.

 

AdviesPunt ContourdeTwern

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

T 0416-760160

E adviespunt@contourdetwern.nl

 

 

Sociaal Contact Waspik beperkt actief vanwege Corona-virus  (Datum: 15-03-2020)

 

Beste mensen in Waspik,

 

Ook wij als vrijwilligers van Sociaal Contact Waspik nemen onze verantwoordelijkheid en volgen de adviezen van het RIVM.

Voorlopig tot 31 maart zal de koffieclub op woensdagochtend in Den Bolder niet door gaan.

Ook onze bezoeken aan veel mensen in Waspik die alleen / eenzaam zijn zullen wij helaas  moeten beperken.

Wij hebben onze vrijwilligers opgeroepen om zoveel mogelijk telefonisch contact te houden en onze mensen regelmatig te bellen. Even vragen hoe het met ze gaat en of we toch nog iets voor ze kunnen doen zoals een boodschap, even naar de apotheek e.d. Even een praatje met de buitenwereld!

 

Hierbij doen wij ook een oproep aan de mensen in Waspik:

Kijk eens om je heen, veel mensen zijn nu erg alleen. Geen bezoekjes meer van familieleden, kleinkinderen die niet meer langs kunnen komen. Als mede Waspikkers hebben wij toch een verantwoordelijkheid om de ouderen, mensen die alleen zijn, niet alleen te laten!

 

Bel even naar de mensen in de buurt, vraag hoe het met ze gaat en kijk of je iets kunt doen!

 

Veel wijsheid voor iedereen en door een simpel telefoontje kun je veel betekenen voor de ander!

 

Sociaal Contact Waspik,

Marian van den Berg 0618435995

Willemien Smits 0638572896

 

LangstraatZon: verduurzamen en financieel voordeel in één (Datum: 14-02-2020)

 

LangstraatZon is een duurzaam initiatief door en voor inwoners van Gemeente Waalwijk. Door in één of meerdere van de geplande bijna 15.000 zonnepanelen te investeren, kunnen wij onze eigen energie opwekken. Het Waalwijkse zonnepark gaat het milieu en volgende generaties een handje helpen, maar levert ook fikse financiële voordelen voor de deelnemers van de coöperatie op.

 

Of je nu een koopwoning hebt of huurt, een vereniging, stichting of ondernemer bent; via LangstraatZon kun jij 'zelf' zonne-energie opwekken. Het zonnepark biedt uitkomst voor diegenen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kwijt kunnen of willen, maar wel van de voordelen willen profiteren. Via LangstraatZon word je samen met andere Waalwijkers mede-eigenaar van het binnenkort te realiseren zonnepark op de voormalige vuilstort op  het Ecopark.

 

Groen licht

Direct na de inschrijvingstermijn start de bouw van het zonnepark. Rond juni/juli 2020 is het dan zover; dan moet het eerste deel van het park opgeleverd worden. Dan zal ook de teller qua rendement gaan lopen. In eerste instantie kunnen 750 huishoudens, verenigingen, bedrijven en/of instellingen deelnemen. In 2021 wordt dit aantal uitgebreid tot 1.500.

 

Het project kan van start als er circa 650 deelnemers voor de coöperatie zijn die bij elkaar ongeveer 22.500 LangstraatZonDelen afnemen. Je betaalt pas als het absoluut zeker is dat het project doorgaat. De teller loopt, doe je ook mee?

 

 

 

GEZOCHT:

 

Mensen met het hart op de goede plaats die wat tijd vrij willen maken voor mede-Waspikkers!

 

Wij zijn Marian van den Berg en Willemien Smits, coördinatoren van Sociaal Contact Waspik, en in ons vrijwilligerswerk zien wij een steeds maar groeiende groep mensen die zich alleen/eenzaam voelen. En doordat iedereen langer thuis moet en wil blijven wonen, zien we ook steeds meer mensen die afhankelijker worden van anderen om buitenshuis te kunnen komen.

Wie zijn dat dan? Mensen zoals u en wij die door allerlei omstandigheden in de vergetelheid dreigen te raken en dat soms al zijn!

Ook in ons dorpje?

Zijn daar mensen die alleen / eenzaam zijn?

 

Jazeker, óók in Waspik, en wel meer dan u vaak denkt….

Mensen van alle leeftijden, die door omstandigheden die ze niet zelf in de hand hebben in een isolement komen.

Denk aan: scheiding, verlies, financiële omstandigheden, lichamelijke achteruitgang, geestelijke problemen, een partner die ziek is en waardoor je ook zelf de deur haast niet meer uit komt, enz.

Wat doet Sociaal Contact Waspik voor deze mensen?

De mensen komen bij ons via de huisarts, wijkverpleging, apotheek, de kerken, team Wijz van de gemeente, heel soms trekken ze zelf aan de bel.

Een van de coördinatoren  gaat op bezoek en we proberen samen te kijken waar de mensen behoefte aan hebben, dat kan zijn regelmatig een bezoekje van een vrijwilliger om een kopje koffie te drinken, een luisterend oor, een boodschap samen  doen, een stukje wandelen, naar theater  gaan, winkelen, fietsen op de “e bike duo fiets”, 1 keer per week de partner de gelegenheid geven om iets voor zichzelf te doen en de batterij op te laden. Wij hebben ook een koffieclubje opgezet die 1 keer per week bij elkaar komen in Den Bolder, en zijn aan het onderzoeken of we een tweede groepje op kunnen zetten, er is behoefte aan!

Al 2 jaar organiseren wij een kerstdiner op Eerste Kerstdag, jaarlijks maken wij een uitstapje met een groep van zo`n 20 mensen.

Wij proberen een vrijwilliger en activiteiten te zoeken die bij de mensen past.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de mensen, zijn vaak hun vaste (soms enige!) contact per week.

Maar vrijwilligers zijn ook moeilijk te vinden voor ons! Daarom roepen wij op deze manier uw hulp in.

In de omgeving van ons dorp hoor je altijd dat Waspik zo actief is, dat er zoveel te doen is en dat er hier nog naar elkaar omgekeken wordt!

Laten we dat dan eens zien door ook daadwerkelijk voor elkaar te zorgen!

Wij hebben nog heel veel plannen om de mensen in Waspik weer mee te laten doen als volwaardig lid van de gemeenschap! Maar wij kunnen dat niet alleen en hebben we daarvoor heel hard uw hulp nodig! Wij zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur te vinden in de foyer van Den Bolder.

 

Maar neem ook gerust telefonisch contact met ons op:

Marian van den Berg tel. 06 1843 5995

Willemien Smits         tel. 06 3857 2896

Mailen kan ook:          pscwaspik@gmail.com

Voedselbos Waspik (Datum: 16-10-2019)

 

Hernieuwde oproep voor sponsoren voor het Voedselbos Waspik. Inmiddels hebben er ongeveer 30 sponsoren  zich gemeld voor de aanplant van het Voedselbos.

Dit is nog lang niet genoeg. Dus draag je “boompje” bij en word sponsor!

 

 

Dit najaar zal een start worden gemaakt met de aanleg van het Voedselbos Waspik. Dit bos zal worden gerealiseerd ten noorden van het Halve Zolenpad op de hoek met de Vrouwkensvaartsestraat. Initiatiefnemer van dit project is Jos van Genugten.

Het Voedselbos moet gaan zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied. Er zullen ca. achthonderd fruitbomen en twaalfhonderd struiken geplant worden in verschillende soorten. Dat aangevuld met bomen, bloemen en kruiden moet gaan zorgen voor een weelderige natuur met als bijzondere eigenschap: alles is eetbaar.

Door het gebied wordt een wandelpad aangelegd dat aan beide zijden wordt voorzien van draaihekken zodat alleen voetgangers het gebied kunnen betreden.

Met behulp van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat kan het plan worden gerealiseerd en kunnen grondwerkers dit najaar starten met het bouwrijp maken van het gebied. De inrichting van het Voedselbos Waspik zal mede mogelijk gemaakt worden door inwoners van Waspik.

 

Indien je meer informatie wil dan kun je deze verkrijgen door een mail te sturen aan  voedselboswaspik@gmail.com

Of via het telefoonnummer 06-51509680.

 

Hieronder vind je de link naar de folder met veel informatie over de opzet en aanleg van het Voedselbos alsmede eventuele sponsoring.

 

Klik hier om de folder over het Voedselbos Waspik te openenInitiatiefnemer Jos van Genugten

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 09-07-2020