Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Doe mee met Hoplr! (Datum: 20-11-2021)

Zit jij al op Hoplr? Het online besloten buurtplatform waar je met je buren makkelijk contact kunt maken? Je kunt op Hoplr berichten plaatsen en lezen die te maken hebben met jouw buurt. Op die manier leer je je buren nog wat beter kennen. Spullen lenen of uitwisselen die je anders misschien zou moeten kopen, hulp vragen voor een klusje, op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten, en nog veel meer.

In verschillende buurten in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle hebben zich het afgelopen jaar al 2250 inwoners aangemeld.

Ook vanuit de gemeente Waalwijk worden er regelmatig berichten geplaatst op Hoplr. Dan ben je direct op de hoogte!

 

Hoe kun jij je aanmelden?

Komende drie weken bezorgen vrijwilligers een brief van Hoplr met meer uitleg over het platform. Ook lees je hierin hoe je je kunt aanmelden.

 

Ik heb geen brief ontvangen

Het kan zijn dat je geen brief hebt ontvangen. Bijvoorbeeld als je een Nee/Nee sticker hebt. Ben je wel geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Download dan de mobiele app of ga naar www.hoplr.com/stad/waalwijk en vul je adres in.

 

 

Volg Platform Waspik op Facebook (Datum: 14-11-2021)

 

Om je sneller te kunnen bereiken, is het Platform Waspik voortaan ook te volgen op Facebook.

Uiteraard vind je op de website meer uitgebreide informatie maar reageren kan wel via Facebook.

 

We zijn te vinden op  Facebook onder Platform Waspik of je klikt op het Facebook

Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik

Wonen in Waspik (Datum: 10-11-2021)

Tijdens de informatieavond “Wonen in Waspik” op maandag 1 november j.l. waar maar liefst ruim 150 bezoekers op af waren gekomen, is een aantal vragen gesteld. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet en voorzien van antwoord.

Tevens staan onder de vragen drie presentaties van die avond.

 

Vraag en antwoord op de informatieavond “Wonen in Waspik

 

 1. Hoe voorkom je dat speculanten de woningen wegkapen voor de woningzoekenden, met name die met een kleine portemonnee b.v. starters?
  Mogelijke oplossing hiervoor zijn: een zelfbewoningsregeling van b.v. 5 jaar, een lotingssysteem o.a. bij een wachtlijst, zorgen voor een goede mogelijkheid om door te stromen en de mogelijkheid tot het benutten van een starterslening.

 

 1. Waarom is de bewonersvereniging niet benaderd bij ontwikkeling van project De Brug?
  Geen duidelijk antwoord gekregen. Wel werd aangegeven dat MyQb de verdere ontwikkeling bij de aanbesteding niet heeft toegewezen gekregen. Dit kwam doordat de door hen aangeboden duurzame oplossing financieel niet toereikend was om te winnen.

  Waarom grond niet goedkoper verkocht aan woningbouwvereniging Casade?
  Dit project draait al met verlies (boekverlies) en aangezien het geen maatschappelijk geld is, zou dit teveel geld kosten. Maar zeker wordt dit wel in de besluitvorming bij mogelijk andere projecten meegenomen.
   
 2. Hoeveel woningen zijn er nodig in Waspik de komende jaren?
  Bij de inventarisatie door MyQb bij de ontwikkeling van het project De Brug hebben zich ongeveer 70 geïnteresseerden gemeld. Dit zou genoeg zijn voor enkele jaren.
  Een concreet aantal is niet genoemd, maar duidelijk is dat de toename van nieuwe woningen niet gelijk loopt met de behoefte.
  Afgelopen jaren is in de gemeente Waalwijk de groeivoorraad wel boven de prognose uit gestegen. Dit jaar zijn inmiddels 174 woningen toegevoegd.
  Volgens de woonvisie van de gemeente Waalwijk zou voor de kern Waspik gemiddeld per jaar een toename van de woningvoorraad moeten zijn van 21 woningen.

   
 3. Welke opties zijn er voor alleenstaande jongeren om woningen te kopen of huren?
  Het bedrag van € 150.000 werd door Sander hierbij genoemd.

  MyQb kan wel een goedkope duurzame oplossing aanbieden, maar het bedrag van  € 150.000 wordt hierbij zeker niet gehaald.
  De gemeente bewaakt de kwaliteit voor goedkope woningen. Verder gaat de gemeente kijken of er voor deze doelgroep oplossingen zijn. Slimmer kopen werd genoemd als mogelijke optie.
   
 4. Wat wordt er concreet de komende 2 à 3 jaar ontwikkeld in Waspik?
  Geen getallen genoemd. Wel werden de bekende projecten als De Brug, Theresiakerk, afbouw de Rugt, plannen Casade genoemd. Daarnaast op termijn ook mogelijke ontwikkelingen betreffende de voormalige voetbalvelden van de White Boys. Tevens aangegeven dat de procedures versneld kunnen worden zoals b.v. geen bedenkingen door de raad. Dit kan zomaar 1 à 2 jaar schelen. Met Casade wordt gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen.
   
 5. Welke inbreiding locaties zijn momenteel in beeld en wat zijn de verdere mogelijkheden hieromtrent? Kan dit verder gestimuleerd worden?
  Mogelijke opties zijn b.v. 2 woningen op een perceel. Dit mag als je over mantelzorg praat. In Oosterhout loopt een pilot. Er zijn ook mantelzorgwoningen voor een vast bedrag per maand.
  Ook werd iedereen uitgedaagd om goed om zich heen te kijken naar mogelijke opties in deze.

   
 6. In hoeverre zijn er ook locaties beschikbaar die niet in eigendom zijn van de gemeente?
  Niet concreet benoemd. Wel aangegeven dat er onderscheid wordt gemaakt in binnen- en buitengebied. Verder blijft betaalbaarheid het uitgangspunt.
   
 7. Hoeveel woningen komen er voor starters normaal gesproken bij een project?
  Is afhankelijk van behoefte, maar minimaal 25% van het te bouwen contingent. Vooraf zal bij de ontwikkeling van een project een behoefteonderzoek plaatsvinden.
   
 8. Het gemiddelde van 21 woningen per jaar is dat inclusief de woningen van De Brug en Theresiakerk?
  Dit getal van 21 is een gemiddelde. Dit kan het ene jaar hoger en het ander jaar lager zijn.

   
 9. Er zijn 50 sociale huurwoningen minder dan 10 jaar eerder. Wordt dit nog ingehaald en is er een doelstelling?
  Casade gaat dit verder na en komt hier nog op terug. Wel zal Casade er voor waken dat de nieuwe aanwas minimaal gelijk is aan de woningen die eventueel worden verkocht.
   
 10. Hoe lang duurt gemiddeld de ontwikkeling van een plan/project?
  Ongeveer 4 tot 5 jaar.

   

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 16-09-2021)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

Info 14e Stratenloop Waspik (Datum: 19-07-2021)

Na een jaar niet in de running te zijn geweest, zijn wij voornemens om dit jaar, indien de omstandigheden het toelaten, weer de stratenloop in Waspik te gaan organiseren.

De datum is zondag 12 december 2021. Het voorlopige programma is zoals dat van de vorige jaren, met vooraf de kidsloop met liefst de ouders en opa’s en oma’s van de partij. Vervolgens het bekende rondje van 2,5 km. door natuurgebied de Vest en over het Halve Zolenpad met de start en finish bij buurthuis ’t Schooltje.

 

Deelnemers kunnen kiezen voor:

 • 2,5 km (1 ronde voor de beginnende lopers)
 • 5 km    (2 rondes)
 • 10 km  (4 rondes)

 

Wij hopen ook dit jaar weer veel lopers in Waspik te mogen begroeten en we zorgen voor een gezellige sfeer bij dit evenement.

Train ze en…..tot zondag 12 december in Waspik.

Wegwerkzaamheden in Waspik (Datum: 29-11-2020)

 

Er wordt nogal gewerkt aan de wegen in ons dorp. Om jou up-to-date te houden m.b.t. de omleidingen wordt via onze website een link gepresenteerd waar je alle wegwerkzaamheden in de gemeente Waalwijk kunt bekijken.

 

Door op de volgende link te klikken, ga je naar de webpagina van de gemeente: Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

 

 

 

GEZOCHT:

 

Mensen met het hart op de goede plaats die wat tijd vrij willen maken voor mede-Waspikkers!

 

Wij zijn Marian van den Berg en Willemien Smits, coördinatoren van Sociaal Contact Waspik, en in ons vrijwilligerswerk zien wij een steeds maar groeiende groep mensen die zich alleen/eenzaam voelen. En doordat iedereen langer thuis moet en wil blijven wonen, zien we ook steeds meer mensen die afhankelijker worden van anderen om buitenshuis te kunnen komen.

Wie zijn dat dan? Mensen zoals u en wij die door allerlei omstandigheden in de vergetelheid dreigen te raken en dat soms al zijn!

Ook in ons dorpje?

Zijn daar mensen die alleen / eenzaam zijn?

 

Jazeker, óók in Waspik, en wel meer dan u vaak denkt….

Mensen van alle leeftijden, die door omstandigheden die ze niet zelf in de hand hebben in een isolement komen.

Denk aan: scheiding, verlies, financiële omstandigheden, lichamelijke achteruitgang, geestelijke problemen, een partner die ziek is en waardoor je ook zelf de deur haast niet meer uit komt, enz.

Wat doet Sociaal Contact Waspik voor deze mensen?

De mensen komen bij ons via de huisarts, wijkverpleging, apotheek, de kerken, team Wijz van de gemeente, heel soms trekken ze zelf aan de bel.

Een van de coördinatoren  gaat op bezoek en we proberen samen te kijken waar de mensen behoefte aan hebben, dat kan zijn regelmatig een bezoekje van een vrijwilliger om een kopje koffie te drinken, een luisterend oor, een boodschap samen  doen, een stukje wandelen, naar theater  gaan, winkelen, fietsen op de “e bike duo fiets”, 1 keer per week de partner de gelegenheid geven om iets voor zichzelf te doen en de batterij op te laden. Wij hebben ook een koffieclubje opgezet die 1 keer per week bij elkaar komen in Den Bolder, en zijn aan het onderzoeken of we een tweede groepje op kunnen zetten, er is behoefte aan!

Al 2 jaar organiseren wij een kerstdiner op Eerste Kerstdag, jaarlijks maken wij een uitstapje met een groep van zo`n 20 mensen.

Wij proberen een vrijwilliger en activiteiten te zoeken die bij de mensen past.

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de mensen, zijn vaak hun vaste (soms enige!) contact per week.

Maar vrijwilligers zijn ook moeilijk te vinden voor ons! Daarom roepen wij op deze manier uw hulp in.

In de omgeving van ons dorp hoor je altijd dat Waspik zo actief is, dat er zoveel te doen is en dat er hier nog naar elkaar omgekeken wordt!

Laten we dat dan eens zien door ook daadwerkelijk voor elkaar te zorgen!

Wij hebben nog heel veel plannen om de mensen in Waspik weer mee te laten doen als volwaardig lid van de gemeenschap! Maar wij kunnen dat niet alleen en hebben we daarvoor heel hard uw hulp nodig! Wij zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur te vinden in de foyer van Den Bolder.

 

Maar neem ook gerust telefonisch contact met ons op:

Marian van den Berg tel. 06 1843 5995

Mailen kan ook:          pscwaspik@gmail.com

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 10-11-2018)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 14-03-2018)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 14-02-2016)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Bijgewerkt op: 20-11-2021

Foto: Marcel Donks

Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
presentatie Wonen in Waspik
Wonen in Waspik
wonen in Waspik (MyQb)
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik