Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Repair Café ... (Datum: 03-05-2023)

Doe mee in het Repair Café Waspik!

Repair Café Waspik is een initiatief van S.C.C. Den Bolder dat repareren wil gaan promoten als alternatief voor weggooien. Inwoners van Waspik kunnen  naar het Repair Café komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in orde te maken.

Doe ook mee!

 

Repair Café Waspik is op zoek naar:

 • Buurtbewoners die het leuk vinden om dit met ondersteuning van S.C.C. Den Bolder de organisatie op zich te nemen.
 • Buurtbewoners met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. We zoeken vooral mensen die handig zijn met o.a.:
 • Kleding/textiel
 • Fietsen
 • Elektrische apparaten
 • Meubels/houten voorwerpen

 

Wil je meer weten over het Repair Café? Kijk op de landelijke site www.repaircafe.org.

 

Wil je zich aanmelden als vrijwilliger? Mail of bel naar:

info@denbolder.nl

0416-311346

 

Presentatie Workshop Energiebesparing Energie (Datum: 15-04-2023)

Hieronder vind je de onderwerpen die tijdens de workshop van 4 april "hoe verduurzaam ik mijn woning?" zijn getoond dan wel besproken.

 

Presentatie en rapporten over "besparen: isoleren + ventileren"

U kunt vinden via de volgende link Duurzaam Waalwijk:

 • De rapporten van de 6 woningbezoeken
 • De presentatie van dinsdag 4 april 2023

Verduurzamen van boerderij/monument

Enkele aanwezige woningeigenaren hebben verzocht extra informatie te ontvangen over het verduurzamen van monumenten. Zoals gedeeld, heeft de gemeente hier nog geen programma voor, maar wil dit wel initiëren komende maanden. Voor nu word je doorverwezen naar:

 1. een online tool om alle opties in kaart te brengen voor het verduurzamen van jouw woning (De Groene Menukaart)
 2. een zelfscan monument verduurzamen, inclusief info over subsidies en financiering (De Zelfscan Duurzaam Monument)

Informatie en kluslijst over "verspillen"

Deze dinsdag is kort stil gestaan bij “stap 0”, het wegwerken van onnodige verspilling in de woning.

Alle bezoekers, die er niet bij waren op 13 februari (informatieavond over de kleine maatregelen) worden verwezen naar: https://duurzaam.waalwijk.nl/energiebesparende-tips

Hier vind je meer informatie, inclusief een kluslijst, om energieverspilling in jouw woning weg te werken.

 

Hoe nu verder?

Aankomende maand voeren we woningbezoeken uit om de grote maatregelen voor de Waspikse woningen in kaart te brengen. Na afloop koppelen we de resultaten terug op een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst is ook alle ruimte voor vragen aan een technisch specialist. Je ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor.

 

Wil je nu alvast hulp bij de vervolgstappen? In Waalwijk kun je terecht bij het Digitale Energieloket voor advies en het (fysieke) Energieloket Waalwijk tijdens het inloopspreekuur iedere zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur in de Bibliotheek Waalwijk. Of kies voor een huisbezoek van een energiecoach.

 

Zoals gedeeld, is Waspik een wijk waar gemeente, samen met jou aan de slag wil om de woningen te isoleren en om de aardgasvrije stip op de horizon te bepalen.

PlanMER (windmolens) ter inzage (Datum: 17-01-2023)

Het PlanMER is gepubliceerd door de gemeente Waalwijk. Belangrijker is misschien nog dat je de zogenaamde zienswijzen kunt indienen. De periode daarvoor is kort namelijk tot eind dit jaar 2022.

Heb je opmerkingen of wil je verduidelijking dan moet je dus snel reageren.

Zie hiervoor de link Onderzoek naar milieueffecten (Gemeente Waalwijk)

 

 

Toekomst van Waspik na 2025 (Datum: 08-12-2022)

Klik hier om het rapport te openen

 

In opdracht van het Platform Waspik is een kleine groep aan de slag gegaan om een rapportage te maken met betrekking tot de toekomst van Waspik na 2025.

Het is een interessant document geworden zoals je zelf kunt lezen in het rapport.

 

Klik op onderstaand logo om het rapport over Waspik te openen. Het is een groot bestand dus het openen kan even duren.

Klik hier om het rapport te openen

Herhaalde oproep voor communicatiemedewerker voor het Platform Waspik (Datum: 09-11-2022)

 

Het Platform Waspik is op zoek naar een communicatiemedewerker. Hij/zij verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van interne en externe communicatie. Hij/zij schrijft een communicatieplan, draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid en houdt toezicht op de naleving van het communicatieplan.

 

Het werk is breed en gevarieerd. Zijn/haar focus kan op interne of externe communicatie liggen. De medewerker wordt daarnaast meestal actief betrokken bij de activiteiten van de verschillende werkgroepen van het Platform Waspik.

 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een communicatiemedewerker zijn:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid en het communicatie plan
 • Advies uitbrengen aan medewerkers over hoe te communiceren, zowel intern als extern
 • Toezien en monitoren of leden van het Platform zich houden aan het communicatiebeleid
 • Teksten schrijven voor diverse communicatiekanalen
 • Door woordvoering informatie verschaffen
 • Aanspreekbaar zijn voor de leden van het Platform en externe partijen over communicatie
 • Monitoren en rapporteren over de prestaties van communicatiekanalen
 • Organiseren en ondersteunen van publieke activiteiten zoals bijeenkomsten of presentaties
 • Organiseren en monitoren van bijdragen vanuit het Platform Waspik aan de Dorpskrant

 

Passen deze kwaliteiten bij jou en heb je zin om de leden van het Platform Waspik te ondersteunen in hun werkzaamheden?

 

Reageer dan op deze functie via een mail naar secretariaat@platformwaspik.nl.

Klachtenlijn m.b.t. militair vliegverkeer (Datum: 07-01-2023)

Het ministerie van Defensie heeft vanaf begin september 2021 een gratis klachtenlijn geopend. Burgers kunnen dus vanaf nu ook klachten makkelijk inspreken via: 0800 - 022 60 33.

 

Deze klachtenlijn is ontstaan door het toegenomen ongenoegen over het slecht functioneren van het online klachtenformulier. De afgelopen maanden hebben inwoners van Sprang-Capelle veel werk verzet om het laagvliegend militair vliegverkeer boven hun wijk aan te pakken.

Dit heeft ertoe geleid dat de commandant een proef is gestart, waarbij de vliegroute is aangepast ...

 

Er is ook een mogelijkheid om via de website van het ministerie van Defensie klachten over geluidsoverlast te melden via onderstaande hyperlink:

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast

 

 

Wonen in Waspik (Datum: 10-11-2021)

Tijdens de informatieavond “Wonen in Waspik” op maandag 1 november j.l. waar maar liefst ruim 150 bezoekers op af waren gekomen, is een aantal vragen gesteld. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet en voorzien van antwoord.

Tevens staan onder de vragen drie presentaties van die avond.

 

Vraag en antwoord op de informatieavond “Wonen in Waspik

 

 1. Hoe voorkom je dat speculanten de woningen wegkapen voor de woningzoekenden, met name die met een kleine portemonnee b.v. starters?
  Mogelijke oplossing hiervoor zijn: een zelfbewoningsregeling van b.v. 5 jaar, een lotingssysteem o.a. bij een wachtlijst, zorgen voor een goede mogelijkheid om door te stromen en de mogelijkheid tot het benutten van een starterslening.

 

 1. Waarom is de bewonersvereniging niet benaderd bij ontwikkeling van project De Brug?
  Geen duidelijk antwoord gekregen. Wel werd aangegeven dat MyQb de verdere ontwikkeling bij de aanbesteding niet heeft toegewezen gekregen. Dit kwam doordat de door hen aangeboden duurzame oplossing financieel niet toereikend was om te winnen.

  Waarom grond niet goedkoper verkocht aan woningbouwvereniging Casade?
  Dit project draait al met verlies (boekverlies) en aangezien het geen maatschappelijk geld is, zou dit teveel geld kosten. Maar zeker wordt dit wel in de besluitvorming bij mogelijk andere projecten meegenomen.
   
 2. Hoeveel woningen zijn er nodig in Waspik de komende jaren?
  Bij de inventarisatie door MyQb bij de ontwikkeling van het project De Brug hebben zich ongeveer 70 geïnteresseerden gemeld. Dit zou genoeg zijn voor enkele jaren.
  Een concreet aantal is niet genoemd, maar duidelijk is dat de toename van nieuwe woningen niet gelijk loopt met de behoefte.
  Afgelopen jaren is in de gemeente Waalwijk de groeivoorraad wel boven de prognose uit gestegen. Dit jaar zijn inmiddels 174 woningen toegevoegd.
  Volgens de woonvisie van de gemeente Waalwijk zou voor de kern Waspik gemiddeld per jaar een toename van de woningvoorraad moeten zijn van 21 woningen.

   
 3. Welke opties zijn er voor alleenstaande jongeren om woningen te kopen of huren?
  Het bedrag van € 150.000 werd door Sander hierbij genoemd.

  MyQb kan wel een goedkope duurzame oplossing aanbieden, maar het bedrag van  € 150.000 wordt hierbij zeker niet gehaald.
  De gemeente bewaakt de kwaliteit voor goedkope woningen. Verder gaat de gemeente kijken of er voor deze doelgroep oplossingen zijn. Slimmer kopen werd genoemd als mogelijke optie.
   
 4. Wat wordt er concreet de komende 2 à 3 jaar ontwikkeld in Waspik?
  Geen getallen genoemd. Wel werden de bekende projecten als De Brug, Theresiakerk, afbouw de Rugt, plannen Casade genoemd. Daarnaast op termijn ook mogelijke ontwikkelingen betreffende de voormalige voetbalvelden van de White Boys. Tevens aangegeven dat de procedures versneld kunnen worden zoals b.v. geen bedenkingen door de raad. Dit kan zomaar 1 à 2 jaar schelen. Met Casade wordt gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen.
   
 5. Welke inbreiding locaties zijn momenteel in beeld en wat zijn de verdere mogelijkheden hieromtrent? Kan dit verder gestimuleerd worden?
  Mogelijke opties zijn b.v. 2 woningen op een perceel. Dit mag als je over mantelzorg praat. In Oosterhout loopt een pilot. Er zijn ook mantelzorgwoningen voor een vast bedrag per maand.
  Ook werd iedereen uitgedaagd om goed om zich heen te kijken naar mogelijke opties in deze.

   
 6. In hoeverre zijn er ook locaties beschikbaar die niet in eigendom zijn van de gemeente?
  Niet concreet benoemd. Wel aangegeven dat er onderscheid wordt gemaakt in binnen- en buitengebied. Verder blijft betaalbaarheid het uitgangspunt.
   
 7. Hoeveel woningen komen er voor starters normaal gesproken bij een project?
  Is afhankelijk van behoefte, maar minimaal 25% van het te bouwen contingent. Vooraf zal bij de ontwikkeling van een project een behoefteonderzoek plaatsvinden.
   
 8. Het gemiddelde van 21 woningen per jaar is dat inclusief de woningen van De Brug en Theresiakerk?
  Dit getal van 21 is een gemiddelde. Dit kan het ene jaar hoger en het ander jaar lager zijn.

   
 9. Er zijn 50 sociale huurwoningen minder dan 10 jaar eerder. Wordt dit nog ingehaald en is er een doelstelling?
  Casade gaat dit verder na en komt hier nog op terug. Wel zal Casade er voor waken dat de nieuwe aanwas minimaal gelijk is aan de woningen die eventueel worden verkocht.
   
 10. Hoe lang duurt gemiddeld de ontwikkeling van een plan/project?
  Ongeveer 4 tot 5 jaar.

   

Als u de laatste versie van Den Bolder Aktief wilt inzien, klikt u op het logo!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder  (Datum: 07-01-2023)

 

Hier vind je de link naar:

 

De activiteiten van Den Bolder

 

Het podiumprogramma van Den Bolder

 

De cursussen en workshops in Den Bolder

Buurthuis ‘t Schooltje (Datum: 07-01-2023)

 

Van Buurthuis ‘t Schooltje kun je de nieuwsbrief, die periodiek verschijnt, lezen  op hun website.

 

Gemeentepagina (Datum: 07-01-2023)

 

Via de gemeentepagina heb je zicht op de bekendmakingen die door de gemeente Waalwijk wekelijks worden gedaan.

Er staan, naast de actuele onderwerpen ,ook de bekendmakingen vermeld zoals wegopbrekingen, kap- en bouwvergunningen etc.

De gemeentepagina vind je voortaan links in het menu.

 

Klik hier om je op de diverse nieuwsbrieven van de gemeente Waalwijk te abonneren.

 

Klik hier voor de Wegwerkzaamheden in Waalwijk.

Bijgewerkt op: 03-06-2023
Klik hier voor de Facebook pagina van Platform Waspik
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
Klik hier om de presentatie te starten
presentatie Wonen in Waspik
Wonen in Waspik
wonen in Waspik (MyQb)