Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Overzichtspagina Duurzame Energie

 

Wat doen we?

De werkgroep Duurzame Energie zet zich in om mensen over te laten stappen op vormen van duurzame energie en duurzaam om te gaan met energie.

 

In het kader daarvan heeft de werkgroep contact en overleg met de Gemeente Waalwijk met betrekking tot Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk.

 

Op dit moment, februari 2022, betreft dit vooral de ontwikkelingen met betrekking tot parken met windmolens en zonnepanelen, ten noorden van de A59.

 

De leden van de werkgroep proberen naar hun beste vermogen de belangen van Waspik te behartigen, maar dit laat niet onverlet dat eenieder die dit aangaat, de ontwikkelingen dient te volgen en ervoor kan kiezen zijn mening via de juiste kanalen in te brengen.

 

Wil je meewerken in de werkgroep Duurzame Energie, stuur dan een mail naar duurzaam@platformwaspik.nl .