Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht dat onderstaande gegevens op de internetsite worden vermeld. Dit heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Naam:

Stichting Platform Waspik

Fiscaal nummer:

8184 95 248

Contactgegevens:

Klik hier voor de contactgegevens

Bestuurssamenstelling:

Klik hier voor de bestuurssamenstelling

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleid van Platform Waspik

Beloningsbeleid:

Stichting Platform Waspik kent geen beloningsbeleid

Doelstelling:

Klik hier voor de doelstelling

Uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor de jaarverslagen

Financieel Overzicht: (Balans)

Klik hier voor het financieel overzicht

Financieel Overzicht: (Winst & Verlies)

Klik hier voor het financieel overzicht