Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Natuurontwikkeling polder Binnenbijster

 

De polder Binnenbijster ligt ten zuiden van het Zuider Afwateringskanaal, ten westen van de Vrouwkensvaartsestraat, ten noorden van het Halve zolenpad en ten oosten van de kern Waspik. Dit gebied is ongeveer 65 ha groot en maakt deel uit van het natuurgebied Westelijke Langstraat. Vanaf de Vrouwkensvaartsestraat in oostelijke richting heeft het Westelijke Langstraat de Europese status van Natura 2000. Dit betekent dat het Europees gezien zeer bijzonder is en beschermd moet worden. Daarom moet uiterlijk in 2021 het gebied zijn ingericht en extra worden beschermd.

 

 Afbeelding:  Overzicht van de Polder Binnenbijster

 

De Binnenbijster heeft deze extra beschermde status helaas niet, maar deze heeft wel de status van Natuur Netwerk Brabant (NNB). De Provincie Noord-Brabant wil de NNB uiterlijk in 2027 gereed hebben. De potenties van de polder Binnenbijster zijn echter behoorlijk groot, want door de extra lage ligging, wordt het gebied gevoed door kwelwater. Dit is water dat vanuit de ondergrond naar boven komt en van een bijzonder kwaliteit is, waardoor zich bijzondere planten kunnen vestigen. Landbouwkundige activiteiten en de huidige waterbeheersing houden de natuurlijke potenties van dit gebied nu tegen.

 

Wij vinden als Werkgroep Natuur en Milieu dat de polder Binnenbijster bijzonder veel potenties heeft en pleiten ervoor om de natuur gelijktijdig met de rest van de Westelijke Langstraat te ontwikkelen. We gaan ons oriënteren of het mogelijk is om een rol te spelen als terreinbeheerder. Indien mogelijk doen we dat samen met andere partijen, waarvoor we een verkenning zullen gaan doen.

 

 Afbeelding:  Overzicht van de Polder Binnenbijster met het gedeelte Natura 2000.