Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Uitgevoerde projecten (op volgorde van datum)

 

- 01-2008 Tuinafvaldepot (jaarlijks t/m 2014)

- 03-2008 Haag langs kanaal bij oude brandweerkazerne

- 10-2008 Advies aanplanten hagen langs Zuider Afwateringskanaal

- 11-2008 Herstel Spoorpad

- 05-2011 Bepalen en uitzetten wandelroutenetwerk

- 03-2012 Realisering Dorpsboerderij

- 11-2012 Aanplanten hoek Canadeseweg/Schotse Hooglanderstraat

- 02-2015 Aanplant kleine bosjes en lindes op dijken in De Vest

- 03-2015 Aanplanten langs nieuwe Brandweerkazerne

- 03-2016 Herstel park Pastoor Huijbersstraat

- 07-2016 Aanleg wandel- en fietspad "Kronkelpad"

- 07-2016 Advies vervangen lindes Dorpsplein

- 11-2016 Aanplant bos in De Vest

- 01-2017 Advies Groenstructuurplan 2017

- 01-2017 Renovatie Wieldrechtpark

- 06-2017 Inzaaien akker met klaprozen/korenbloemen

- 12-2017 Planten haag natuurspeeltuin Klauterwoud

- 02-2018 Beheerplan De Vest

- 02-2018 Snoeiadvies- en begeleiding Halvezolenpad langs polder Binnenbijster

- 05-2018 Aanplanten plantsoen verlengde Julianastraat

- 05-2018 Advies bomenkap Herman Boerhaavestraat (compensatie)

- 05-2018 Natuurontwikkeling Spoorzone

 

 Foto:  De aanleg van het “Waspikse bos” in 2016