Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Formulierenbrigade

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpsboerderij Waspik

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Verkenning mogelijkheden wandelpad (parallel of langs) Wielstraat

 

In overleg met de Gemeente Geertruidenberg wordt de mogelijkheid onderzocht om komende vanaf het Halvezolenpad (A) t.h.v. de oversteek Wielstraat en dan in zuidelijke richting een voetpad rechtstreeks te laten aansluiten op het Kronkelpad (B). Op deze manier willen we proberen een mooie wandelroute te creëren. Veel mensen lopen nu over de Wielstraat maar dit geeft gevaarlijke situaties. Hopelijk kunnen we met de Gemeente Geertruidenberg tot overeenstemming komen.

 

 Afbeelding:  Schematische voorstelling hoe het wandelpad mogelijk zal gaan lopen